link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Wednesday, May 9, 2007

messenger ແມ່ນຫຍັງ


ທ່ານຄົງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບchat ໄປແລ້ວໃນບົດກ່ອນຫນ້ານີ້ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ chat room ຂອງ ກະໄດ້ເພື່ອນຈາກນັ້ນຫລາຍຄົນຢູ່ ນັບທັງos555 ທີ່ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າສ້າງເວັບໄຊ, ແຕ່ບາງຄັ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ສຶກດີປານໃດ ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນໃນຫ້ອງ ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜລົມກັບໃຜ ເປັນອຶກກະທຶກຢູ່ ບໍ່ຮູ້ຈະລົມໃຜ ແລະ ຄືວ່າບໍ່ມີໃຜຢາກລົມກັບເຮົາ
ຂ້າພະເຈົ້າມັກລົມກັນແບບສອງຕໍ່ສອງໃນຫ້ອງສະເພາະທີ່ບໍ່ມີໃຜລົບກວນ. ແລະ messenger ກໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງທາງແກ້ບັນຫາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້. ແລ້ວ messenger ມັນແມ່ນຫຍັງ. ມັນກໍ່ຄືກັນກັບຫ້ອງ chat room ເຮົາສາມາດ IM (instant message) ຫາຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ລົມນຳ ແລະ ຖ້າເຂົາຢາກລົມເຮົາ ເຂົາກໍ່ຕອບມາ. ແຕ່ມັນມີຂໍ້ສະດວກຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໄປນຳ chat ໄປນຳ ເມື່ອມີໃຜສົ່ງ IM ມາ ກໍ່ຈະມີສຽງເຕືອນ ແລະ ມີການກະພິບໃນຫນ້າຈໍ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເລືອກວ່າຈະຕອບຫລືບໍ່ຕອບກະໄດ້. ສາມາດເລືອກໃຫ້ຕົວເອງ online ຫລື offline ກໍ່ໄດ້(ໂດຍສະເພາະເວລາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜລົບກວນ ຕອນກຳລັງຫຍຸ້ງວຽກ) ຫລືໃຫ້ຕົວເອງ online ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃຜເຫັນວ່າເຮົາ online ຢູ່ ກໍ່ໄດ້. ເຮົາສາມາດເລືອກວ່າ ຈະໃຫ້ໃຜເຂົ້າມາຢູ່ໃນລາຍຊື່ການສົນທະນາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຫັນເຮົາ ເວລາເຮົາ online ຫລື ລຶບຊື່ຜູ້ທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການລົມນຳອີກ ອອກຈາກລາຍຊື່.

ນອກຈາກສົ່ງ IM ຫາກັນແລ້ວ messenger ຍັງສາມາດໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາແລກປ່ຽນ file ພາບຖ່າຍ, ສຽງ, ວີດີໂອ ແລະ ເອກະສານ ສົ່ງໃຫ້ກັນໄດ້ທັນທີ ອັນນີ້ກໍ່ສະດວກ ສະດວກກວ່າສົ່ງທາງ e-mail ເພາະເຮົາຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າຜູ້ທີ່ເຮົາສົ່ງໃຫ້ ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເຮົາສົ່ງໃຫ້ແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງລຸ້ນວ່າຜູ້ກ່ຽວອ່ານ e-mail ຫລືຍັງບໍ່ທັນອ່ານ

ຍັງສາມາດໂທຫາກັນຜ່ານຫນ່ວຍຄອມພິວເຕີ ໄດ້ຍິນສຽງກັນ ແລະ ເຫັນຫນ້າກັນກໍ່ຍັງໄດ້ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ກັນຄົນລະຟາກຟ້າ ກໍ່ຕາມ. ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເສີມເຂົ້າໄປ ໄດ້ແກ່ microphone, ear phone or speaker and webcam. webcam ຄືກ້ອງໂທລະທັດ ສຳລັບຕິດຕັ້ງກັບຄອມພິວເຕີ ເພື່ອຖ່າຍພາບເຮົາສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮົາລົມນຳໄດ້ເຫັນ.

ສາມາດລົມກັນໄດ້ຫລາຍກວ່າສອງຄົນ ໂດຍເຊື້ອເຊີນຜູ້ທີ3 ເຊິ່ງກໍ່ຕ້ອງ online ຢູ່ເຊັ່ນກັນ ມາຮ່ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລືນຳກັນໄດ້ ແບບທີ່ເອີ້ນວ່າປະຊຸມກັນທາງໄກ ເພາະແຕ່ລະຄົນອາດຈະຢູ່ກັນຄົນລະບ່ອນ

ໃນຮ້ານອິນເນັດທົ່ວໄປມັກຈະມີໂປແກມພວກນີ້ໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ໄດ້ແກ່ໂປແກມ yahoo messenger ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ yahoo mail, MSN ຫລື windows (live) messenger ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ hotmail. ເມື່ອກ່ອນຜູ້ໃຊ້ yahoo mail ຕ້ອງໃຊ້ໂປແກມຂອງ yahoo messenger ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ດຽວນີ້ບໍ່ຈຳກັດແລ້ວ ໃຊ້ນຳກັນໄດ້
ຖ້າຄອມພິວເຕີທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່ ບໍ່ມີໂປແກມພວກນີ້ ທ່ານກໍ່ສາມາດ download ໄດ້ຈາກ website ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລືໄປ download ທີ່ເວັບໄຊພະນົມສິນ ກໍ່ໄດ້

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa