link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Sunday, May 6, 2007

search images: ການຊອກຫາຮູບພາບໃນອິນເຕີເນັດ


ການຊອກຫາພາບຖ່າຍສຳລັບການຂຽນບົດໃດຫນຶ່ງທີ່ທາງອາຈານໃຫ້ວຽກບ້ານມາ ເຊັ່ນຫາ ຮູບຖ່າຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຂອງຕົນ ຫາຮູບຖ່າຍຂອງຜູ້ນຳ ແລະ ອື່ນໆ
ວິທີການ ກໍ່ເປັນແບບດຽວກັນ ກັບການຊອກຫາເວັບໄຊ ພຽງແຕ່ລະບຸລົງໄປໃນ search engine ວ່າໃຫ້ຊອກຫາ image ດ້ວຍການກົດ ປຸ່ມ image ກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງກົດ search
ລອງຫາຮູບຂອງແຂວງຕົນເອງດ້ວຍການພິມຊື່ແຂວງ ແລະ search ຫລື ພິມຊື່ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຫາ ລອງເບິ່ງ
ໃນຕົວຢ່າງນີ້ ຂ້ອຍຄົ້ນຫາຮູບຂອງ David Backham


No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa