link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Sunday, May 6, 2007

ການ chat: ວິທີລົມບ່າວລົມສາວ ຍຸກໄຮເທັກ

ເຄີຍໄດ້ຍິນເພງຮັກສາວອອນລາຍກັນບໍ່ ເນື້ອໃນຂອງເພງເພິ່ນພັນລະນາເຖິງຄວາມງາມຂອງສາວອອນລາຍ ຫລື online ແລະ ເມື່ອໄດ້ລົມກັນທາງ computer ຜ່ານ internet ຈົນວ່າລືມຮອດກິນເຂົ້າແລງ ແລະ ແຕ່ລະມື້ຜູ້ບ່າວຈະຄອຍຖ້າໃຫ້ຜູ້ສາວ ທຳການ online ເພຶ່ອທີ່ຈະໄດ້ລົມກັນອີກ
ມາຮູ້ຈັກຄຳວ່າ online ກັນກ່ອນ
online ອາດຈະແປວ່າກຳລັງຢູ່ໃນສາຍ ຖ້າກົງກັນຂ້າມກັບ online ຈະເອີ້ນວ່າ offline. ເມື່ອເຮົາກຳລັງ online ຢູ່ເຮົາສາມາດໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການລົມນຳ ເຊິ່ງກໍ່ຕ້ອງ online ຄືກັນຈຶ່ງລົມກັນໄດ້ ແບບດຽວກັນກັບການລົມໂທລະສັບ. ການ chat ແມ່ນການຂຽນຂໍ້ຄວາມໂຕ້ຕອບກັນໄປມາລະຫວ່າງຜູ້ສົນທະນາ ໃນຫ້ອງສົນທະນາໃດຫນຶ່ງ, ລອງກຳນົດນາມແຝງໃຫ້ກັບຕົວເອງ ແລ້ວ log in ຫລື sign inເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການ chat ເຊັ່ນ www.inlao.net ຫລື www.mahasan.com. ແລ້ວກໍ່ຈະເຂົ້າໃຈເອງ.
ຢ່າເຜີ chat ຈົນລືມກິນລືມນອນເດີ້ ໃຫ້ຫ້ອງ chat ມີຄົນຕະຫລອດຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຮູ້ຫລັບຮູ້ນອນ

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa