link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Tuesday, July 24, 2007

Chat in Lao language using Yahoo messenger

ເລື້ອງນີ້ ກໍ່ມີຖາມເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ທັງທີ່ມີຄຳຕອບໃນ ເວັບບອດ ຢູ່ແລ້ວ
ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຖາມມາ ກໍ່ຕ້ອງຕອບ

ຖາມ:  ເປັນຫຍັງ chat ດ້ວຍ lao unicode font ໃນ Yahoo messenger ແລ້ວ, ຕົວຫນັງສືກາຍເປັນຫມາຍຖາມ?
ຕອບ: lao unicode font ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້, ຫລາຍຄົນໃຊ້ພາສາອັງກິດແທ້, ພາສາອັງກິດ karaoke ຫລື ພິມພາສາລາວ ດ້ວຍຫນັງສືໄທ ໄປເລີຍ

ຖາມ: ເປັນຫຍັງເວລາ ໃຊ້ saysetha lao ບໍ່ເຫັນຕົວ ”ນ” ແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ອ່ານຍາກ ຫລື ຄວາມຫມາຍປ່ຽນໄປເລີຍ
ຕອບ: lao font ໃນຕະກູນ saysettha lao ແລະ alice x lao ເວລາໃຊ້ ໃນ Yahoo messenger ມັກຈະບໍ່ມີຕົວ ”ນ” ອີຫລີ

ຖາມ: ເຫັນມີບາງຄົນ chat ມາ ມີຕົວ ”ນ” ຖາມວ່າເພິ່ນໃຊ້ font ໃດ?
ຕອບ: ເຮົາສາມາດໃຊ້ font ໃນຕະກູນ alice_x ທີ່ ບໍ່ມີຄຳວ່າ lao ຕໍ່ທ້າຍ ຫລື ໃນຕະກູນ hongkad ກໍ່ສາມາດຂຽນພາສາລາວໄດ້ຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ມີຈຸດອ່ອນ ໃນການຂຽນຕົວຫນັງສື ສາກົນປົນໄປນຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮົາລົມນຳ ບໍ່ມັກມີ font ພວກນີ້

ຖາມ: ມີ font ໃດ ທີ່ສາມາດຂຽນຕົວ ”ນ” ແລະ ສາມາດຂຽນຕົວຫນັງສືສາກົນ ປົນໄປນຳໄດ້
ຕອບ: lao font ໃນຕະກູນ saysettha 2000 ແລະ alice x 2000 ສາມາດເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ມີຕົວ”ນ” ແລະຕົວຫນັງສືສາກົນໄປນຳ

ຖາມ: lao font ໃນຕະກູນ saysettha 2000 ແລະ alice x 2000 ເອົາມາແຕ່ໃສ
ຕອບ: ປົກກະຕິມີຢູ່ແລ້ວ ໃນຄອມພິວເຕີ ມັນມັກມາກັບ lao script software

ວິທີໃຊ້ lao font ໃນຕະກູນ saysettha 2000 ແລະ alice x 2000 ແມ່ນ ໃຫ້ right click ໃສ່ ບ່ອນປ່ຽນຫນັງສືລາວ ກັບຫນັງສືສາກົນ ແລ້ວ ເລືອກເອົາ font codes ແລະປ່ຽນໄປເປັນ lao 2000

Friday, July 20, 2007

ສົມທຽບການໃຊ້ messenger ກັບການໃຊ້ໂທລະສັບ

ຄວາມເດີມຈາກຕອນທີ່ແລ້ວ
ທ່ານ ຫົວຫນ້າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ ຈາກການໃຊ້ງານ messenger ໄດ້ປະສານງານໄປຍັງແຂວງຕ່າງໆ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ messenger ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ໃຫ້ໃຊ້ ເພື່ອການພົວພັນເປັນໄປໃນລະບົບດຽວກັນ
ເມື່ອຫົວຫນ້າອີກຜູ້ຫນຶ່ງຮູ້ ເພິ່ນກໍ່ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ເພິ່ນກໍ່ເຄີຍໃຊ້ ແຕ່ລຳຄານ ເວລາຄີຕົວຫນັງສືເຂົ້າໄປ ມັນບໍ່ທັນໃຈຄືກັບການໃຊ້ໂທລະສັບ

ເພື່ອເປັນການສົມທຽບ ລອງພິຈາລະນານຳກັນ
ການໃຊ້ໂທລະສັບຕິດຕໍ່ແມ່ນ ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ດີ ແລະ ໄດ້ຄຳຕອບທັນໃຈ
ແຕ່ການໃຊ້ໂທລະສັບ ຫ້ອງການ ກໍ່ບໍ່ສະດວກປານໃດ ໃນຈຳນວນໂທລະສັບຫ້ອງການ ມີບາງຫນ່ວຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໂທອອກນອກຫ້ອງການໄດ້ ສ່ວນຫລາຍ ກໍ່ແມ່ນຫົວຫນ້າເປັນຜູ້ນຳໃຊ້
ມີຫລາຍຄັ້ງ ທີ່ພະນັກງານໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບສ່ວນຕົວ ໂທພົວພັນວຽກງານ ເຊິ່ງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄ່າທົດແທນຄືນດອກ,
ມີບາງທ່ານທີ່ພໍມີຕຳແຫນ່ງອ່າວສູງ ອາດໄດ້ຮັບການອຸດຫນູນ ເປັນເງິນຄ່າໂທລະສັບມືຖື ຈຳນວນ 100,000 ກີບ ກໍ່ເປັນການດີ ແຕ່ມັນບໍ່ພໍດອກ
ແລ້ວ messenger ເດ?
ແມ່ນແລ້ວ ມັນກໍ່ຕ້ອງເປີດອອນລາຍໃສ່ກັນ ຈຶ່ງພົວພັນກັນໄດ້ດີ ຍາມຫມູ່ບໍ່ເປີດອອນລາຍ ກໍ່ບໍ່ສາມາດ ສົ່ງ file ໄດ້, ແຕ່ຝາກຂໍ້ຄວາມໄດ້ ຄືກັບໂທລະສັບມືຖື
ມັນບໍ່ສາມາດຖືຕິດຕົວໄປໃສມາໃສໄດ້ຄືກັບໂທລະສັບກໍ່ຈິງ ແຕ່ມືຖືຍຸກໃຫມ່ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດໃນມືຖືໄດ້ ອອນລາຍກັນໄດ້ດ້ວຍມືຖື (ມືຖືມັກຈະແມ່ນພະນັກງານຊື້ມາໃຊ້ເອງ-ຈ່າຍເອງ)
ແຕ່ວ່າ ຄ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດຂອງຫ້ອງການແມ່ນຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນ ບາງບ່ອນກໍ່ຈ່າຍເປັນປີ. ໃຊ້ຫລືບໍ່ໃຊ້ ກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ.
ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ ໃຫ້ສົມເງິນທີ່ຈ່າຍ.
messenger ສາມາດໃຊ້ເປັນໂທລະສັບໄດ້.
ສາມາດໂທຫາຄອມພິວເຕີປາຍທາງໄດ້ທົວໂລກ ໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ (ແບບນີ້ ພະນັກງານຄົງຈະມັກ)
ຍັງສາມາດໂທເຂົ້າໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ໄດ້ອີກ ແຕ່ຕ້ອງມີການຈ່າຍເງິນ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນອຸປະກອນເສີມບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ microphone ເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງຊື້ມາສຽບເຂົ້າ. ແຕ່ໃນໂນດບຸກ ແມ່ນເພິ່ນອາດຈະໃສ່ມາໃຫ້ແລ້ວ ແຖມຍັງມີ webcam ອີກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນຫນ້າກັນເວລາລົມກັນ.
microphone ອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍເຫັນວາງຂາຍ, ແຕ່ສາມາດຊື້ ຫູຟັງທີ່ມີ microphone ຕິດມານຳ ກໍ່ໄດ້. ເວລາລົມກັນຈຶ່ງບໍ່ມີສຽງລົມກວນ.

ທ່ານສາມາດປະຊຸມທາງໄກກັບຄົນຈາກທຸກແຂວງ ຜ່ານ messenger ແລະ ສາມາດສົ່ງ file ໃຫ້ກັນແລະກັນ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງ ກັບນັ່ງປະຊຸມບ່ອນດຽວກັນ
ທັງເປັນການປະຢັດເງິນ ຄ່າເດີນທາງ ຄ່າພັກເຊົາ ແລະ ອື່ນໆ
ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້ບອກວ່າ ໄດ້ໃຊ້ messemger ແລ້ວສະດວກຫລາຍ
ເມື່ອກ່ອນ ຖ້າຈະໂອນ file ໃຫ້ກັນແມ່ນຕ້ອງ save ໃສ່ USB ໄປສຽບແລ້ວກໍ່ຕິດໄວຣັສ ກັບມາ. ດຽວນີ້ສົ່ງໃຫ້ທາງ messenger ທັງງ່າຍ ແລະ ປອດເຊື້ອ.
ທ່ານເດ ມີຄວາມເຫັນແນວໃດ

Friday, July 13, 2007

ຢາກໃຫ້ເປີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ມັນໂຊຫລາຍກວ່າຫນຶ່ງເວັບ ໄດ້ບໍ່?

ມີເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ຫນຶ່ງ ເພິ່ນຫອບໂນດບຸກມາຫາ ເພື່ອໃຫ້ຕັ້ງຄ່າບາງຢ່າງສຳລັບ internet.
ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ ເປີດເວັບແລ້ວ ໃຫ້ເຫັນເວັບ ເພິ່ນຕ້ອງການ
ໂດຍສະເພາະ ເພິ່ນຢາກໄດ້ Phanomsinh's space  (http://pnomsin.spaces.live.com), 
ເພິ່ນໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ມັນມີຂ່າວຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ລວມຢູ່ໃນເວັບດຽວ,
 ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດຫລາຍເວັບ ເພື່ອອ່ານຂ່າວ.
ເຊິ່ງ ເລື້ອງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ ວິທີການຕັ້ງເວັບໃດຫນຶ່ງເປັນຫນ້າທຳອິດ ໃນບົດກ່ອນແລ້ວ.
ຫລັງຈາກຕັ້ງໃຫ້ລາວແລ້ວໆລາວຖາມຕື່ມອີກວ່າ ເວລາເປີດຂຶ້ນມາ ມັນໂຊແຕ່ເວັບດຽວຫວາ? 
ຢາກໃຫ້ເປີດຂຶ້ນມາແລ້ວມັນໂຊຫລາຍກວ່າຫນຶ່ງເວັບ ໄດ້ບໍ່?

ຖ້າເຮົາໃຊ້ internet explorer, ເຖິງວ່າ version 7 ມັນຈະສະຫນັບສະຫນູນ multitab 
ຄືໃນ windows ດຽວເປີດໄດ້ຫລາຍເວັບໄຊ ຢູ່ຄົນລະ tab
ແຕ່ວ່າ ເວລາເປີດຂຶ້ນທຳອິດ ກໍ່ເປີດ ອອກມາແຕ່ເວັບດຽວ  ລອງແລ້ວ

ແຕ່ວ່າໃນ opera ຫລື mozilla firefox ແມ່ນສາມາດເປີດ ອອກມາແລ້ວ ເຫັນຫລາຍເວັບ,
ເວັບທີ່ເຮົາເປີດປະໄວ້ ຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າມາເທື່ອກ່ອນນັ້ນເອງ

(mozilla firefox ສາມາດ download ໄດ້ free)


ໃນ firefox ໃຫ້ຕັ້ງແບບນີ້:
1.  ໄປທີ່ tool > option
2. main 
3. ເລືອກ ຕາມຮູບ     

Friday, July 6, 2007

I have saysetha OT installed but still can't read Lao

I have saysetha OT installed but still can't read Lao 

 1. tool
 2. internet option
 3. font
 4. Lao
 5. saysettha OT 
the word  ”ລາວ” should appear
Thursday, July 5, 2007

ສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ປະສານງານກັນດີຂຶ້ນ ດ້ວຍ messenger

 • ມື້ກ່ອນ ໄດ້ມີໂທລະສັບມາຈາກຕ່າງແຂວງ ບອກວ່າຊ່ວຍໄປຕັ້ງລະບົບ messenger ໃຫ້ຫົວຫນ້າ ທ່ານຫນຶ່ງແດ່ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນອອນລາຍພ້ອມ (ຫົວຫນ້ານັ້ນ ຢູ່ວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ຫ້ອງການດຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າ)
 • ຂ້າພະເຈົ້າຖາມຫາກົກປາຍສາຍເຫດ ໄດ້ໃຈຄວາມວ່າ:
 • ທ່ານ ຫົວຫນ້າ ໄດ້ສົ່ງ fax ຈຳນວນ 7 ໃບ ເຊິ່ງເປັນ ຕົວຢ່າງບົດຄິດໄລ່ ສ້າງດ້ວຍ excel ທີ່ມີສູດການຄິດໄລ່ ແລະ ຕົວເລກເຕັມໄປຫມົດ ແລະ ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຕ່າງແຂວງ ດັດແປງແລະແກ້ໄຂຕົວເລກໃຫ້ຖືກກັບຂໍ້ມູນ ຂອງແຂວງຕົນ ສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ສົ່ງກັບມາວຽງຈັນ
 • ທາງຕ່າງແຂວງຂັດຂ້ອງວ່າ ເປັນຫຍັງ ບໍ່ສົ່ງເປັນ file ມາເລີຍຈະໄດ້ບໍ່ເສຍເວລາໃນການຕີພິມຄືນໃຫມ່ ແລະ ໄດ້ສູດຄິດໄລ່ພ້ອມເລີຍ ໃນ file, ທາງຕ່າງແຂວງກໍ່ຈະໄດ້ key ຕົວເລກເຂົ້າ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ກໍ່ທຳຫນ້າທີ່ສັງລວມໃຫ້ເລີຍ
 • ຖ້າສົ່ງມາເປັນ file ຈະໄດ້ທັງການປະຢັດເວລາ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງມີຄວາມເອກະພາບກັນທຸກແຂວງ ຈະໄດ້ຟອມຫນ້າຕາດຽວກັນ
 • ຕ່າງແຂວງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການສົ່ງ file ມາທາງ e-mail ຫລື ທາງ messenger ເພາະວ່າ ແຕ່ລະສາຂາແຂວງໄດ້ຕິດຕັ້ງ internet ກັນຫມົດແລ້ວ ໃຊ້ກັນເປັນຫມົດແລ້ວ online ຕະຫລອດ, ຍັງແຕ່ທາງສູນກາງ ທີ່ມີinternet ແຕ່ບໍ່ໃຊ້ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານຫົວຫນ້າ ສະຫມັກຂໍທີ່ຢູ່ e-mail ແລະ ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ e-mail ພ້ອມທັງລະບົບ messenger ນຳ ເພື່ອງ່າຍແກ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ທາງ internet.
 • ຕອນນັ້ນ ທ່ານຫົວຫນ້ານັ້ນ ຍັງບໍ່ກ້າໃຊ້ ເພາະຢ້ານ virus ມາກໍ່ກວນລະບົບ ດຽວນີ້ ເພິ່ນກໍ່ໃຊ້ e-mail ແລະ messenger ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ແຂວງຕ່າງໆໄດ້ແລ້ວ ແລະ ລາວກຳລັງມ່ວນຊື່ນກັບການຄົ້ນພົບວິທີການໃຫມ່ ໃນການສື່ສານ ແລະປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ.

Sunday, July 1, 2007

ວິທີການອ່ານອີເມລທີ່ສົ່ງມາເປັນພາສາຖົ່ວງອກ


ອັນນີ້ ແມ່ນ ເພິ່ນສົ່ງມາເປັນພາສາລາວ ດ້ວຍຕົວຫນັງສື lao Unicode font.  
ການສົ່ງມາເປັນພາສາລາວ ບາງເທື່ອກໍ່ອ່ານອອກ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ເປັນຖົ່ວງອກ ແບບທີ່ເຫັນນີ້ .
ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ອ່ານມັນໄດ້ ແລະ 
ກຳລັງຈະແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາ ທຸກຄົນ ກ່ຽວກັບ ວິິທີການ ອ່ານ e-mail ທີ່ຂຽນເປັນຖົ່ວງອກແບບນີ້ , 
ວິທີມັນກໍ່ງ່າຍ ພຽງແຕ່ເຮົາກົດປຸ່ມ reply, ຫມາກຖົ່ວງອກ ທັງຫລາຍ ກໍ່ກາຍເປັນພາສາລາວ 
ດັ່ງທີ່ເຫັນ ຄືລຸ່ມນີ້ 


ກໍ່ມີເທົ່ານີ້ ຫລະ ກົດປຸ່ມ reply ກໍ່ພໍ

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa