link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Thursday, July 5, 2007

ສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ປະສານງານກັນດີຂຶ້ນ ດ້ວຍ messenger

  • ມື້ກ່ອນ ໄດ້ມີໂທລະສັບມາຈາກຕ່າງແຂວງ ບອກວ່າຊ່ວຍໄປຕັ້ງລະບົບ messenger ໃຫ້ຫົວຫນ້າ ທ່ານຫນຶ່ງແດ່ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນອອນລາຍພ້ອມ (ຫົວຫນ້ານັ້ນ ຢູ່ວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ຫ້ອງການດຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າ)
  • ຂ້າພະເຈົ້າຖາມຫາກົກປາຍສາຍເຫດ ໄດ້ໃຈຄວາມວ່າ:
  • ທ່ານ ຫົວຫນ້າ ໄດ້ສົ່ງ fax ຈຳນວນ 7 ໃບ ເຊິ່ງເປັນ ຕົວຢ່າງບົດຄິດໄລ່ ສ້າງດ້ວຍ excel ທີ່ມີສູດການຄິດໄລ່ ແລະ ຕົວເລກເຕັມໄປຫມົດ ແລະ ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຕ່າງແຂວງ ດັດແປງແລະແກ້ໄຂຕົວເລກໃຫ້ຖືກກັບຂໍ້ມູນ ຂອງແຂວງຕົນ ສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ສົ່ງກັບມາວຽງຈັນ
  • ທາງຕ່າງແຂວງຂັດຂ້ອງວ່າ ເປັນຫຍັງ ບໍ່ສົ່ງເປັນ file ມາເລີຍຈະໄດ້ບໍ່ເສຍເວລາໃນການຕີພິມຄືນໃຫມ່ ແລະ ໄດ້ສູດຄິດໄລ່ພ້ອມເລີຍ ໃນ file, ທາງຕ່າງແຂວງກໍ່ຈະໄດ້ key ຕົວເລກເຂົ້າ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ກໍ່ທຳຫນ້າທີ່ສັງລວມໃຫ້ເລີຍ
  • ຖ້າສົ່ງມາເປັນ file ຈະໄດ້ທັງການປະຢັດເວລາ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງມີຄວາມເອກະພາບກັນທຸກແຂວງ ຈະໄດ້ຟອມຫນ້າຕາດຽວກັນ
  • ຕ່າງແຂວງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການສົ່ງ file ມາທາງ e-mail ຫລື ທາງ messenger ເພາະວ່າ ແຕ່ລະສາຂາແຂວງໄດ້ຕິດຕັ້ງ internet ກັນຫມົດແລ້ວ ໃຊ້ກັນເປັນຫມົດແລ້ວ online ຕະຫລອດ, ຍັງແຕ່ທາງສູນກາງ ທີ່ມີinternet ແຕ່ບໍ່ໃຊ້ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານຫົວຫນ້າ ສະຫມັກຂໍທີ່ຢູ່ e-mail ແລະ ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ e-mail ພ້ອມທັງລະບົບ messenger ນຳ ເພື່ອງ່າຍແກ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ທາງ internet.
  • ຕອນນັ້ນ ທ່ານຫົວຫນ້ານັ້ນ ຍັງບໍ່ກ້າໃຊ້ ເພາະຢ້ານ virus ມາກໍ່ກວນລະບົບ ດຽວນີ້ ເພິ່ນກໍ່ໃຊ້ e-mail ແລະ messenger ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ແຂວງຕ່າງໆໄດ້ແລ້ວ ແລະ ລາວກຳລັງມ່ວນຊື່ນກັບການຄົ້ນພົບວິທີການໃຫມ່ ໃນການສື່ສານ ແລະປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ.

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa