link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Friday, July 13, 2007

ຢາກໃຫ້ເປີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ມັນໂຊຫລາຍກວ່າຫນຶ່ງເວັບ ໄດ້ບໍ່?

ມີເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ຫນຶ່ງ ເພິ່ນຫອບໂນດບຸກມາຫາ ເພື່ອໃຫ້ຕັ້ງຄ່າບາງຢ່າງສຳລັບ internet.
ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ ເປີດເວັບແລ້ວ ໃຫ້ເຫັນເວັບ ເພິ່ນຕ້ອງການ
ໂດຍສະເພາະ ເພິ່ນຢາກໄດ້ Phanomsinh's space  (http://pnomsin.spaces.live.com), 
ເພິ່ນໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ມັນມີຂ່າວຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ລວມຢູ່ໃນເວັບດຽວ,
 ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດຫລາຍເວັບ ເພື່ອອ່ານຂ່າວ.
ເຊິ່ງ ເລື້ອງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ ວິທີການຕັ້ງເວັບໃດຫນຶ່ງເປັນຫນ້າທຳອິດ ໃນບົດກ່ອນແລ້ວ.
ຫລັງຈາກຕັ້ງໃຫ້ລາວແລ້ວໆລາວຖາມຕື່ມອີກວ່າ ເວລາເປີດຂຶ້ນມາ ມັນໂຊແຕ່ເວັບດຽວຫວາ? 
ຢາກໃຫ້ເປີດຂຶ້ນມາແລ້ວມັນໂຊຫລາຍກວ່າຫນຶ່ງເວັບ ໄດ້ບໍ່?

ຖ້າເຮົາໃຊ້ internet explorer, ເຖິງວ່າ version 7 ມັນຈະສະຫນັບສະຫນູນ multitab 
ຄືໃນ windows ດຽວເປີດໄດ້ຫລາຍເວັບໄຊ ຢູ່ຄົນລະ tab
ແຕ່ວ່າ ເວລາເປີດຂຶ້ນທຳອິດ ກໍ່ເປີດ ອອກມາແຕ່ເວັບດຽວ  ລອງແລ້ວ

ແຕ່ວ່າໃນ opera ຫລື mozilla firefox ແມ່ນສາມາດເປີດ ອອກມາແລ້ວ ເຫັນຫລາຍເວັບ,
ເວັບທີ່ເຮົາເປີດປະໄວ້ ຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າມາເທື່ອກ່ອນນັ້ນເອງ

(mozilla firefox ສາມາດ download ໄດ້ free)


ໃນ firefox ໃຫ້ຕັ້ງແບບນີ້:
1.  ໄປທີ່ tool > option
2. main 
3. ເລືອກ ຕາມຮູບ     

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa