link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Sunday, July 1, 2007

ວິທີການອ່ານອີເມລທີ່ສົ່ງມາເປັນພາສາຖົ່ວງອກ


ອັນນີ້ ແມ່ນ ເພິ່ນສົ່ງມາເປັນພາສາລາວ ດ້ວຍຕົວຫນັງສື lao Unicode font.  
ການສົ່ງມາເປັນພາສາລາວ ບາງເທື່ອກໍ່ອ່ານອອກ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ເປັນຖົ່ວງອກ ແບບທີ່ເຫັນນີ້ .
ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ອ່ານມັນໄດ້ ແລະ 
ກຳລັງຈະແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາ ທຸກຄົນ ກ່ຽວກັບ ວິິທີການ ອ່ານ e-mail ທີ່ຂຽນເປັນຖົ່ວງອກແບບນີ້ , 
ວິທີມັນກໍ່ງ່າຍ ພຽງແຕ່ເຮົາກົດປຸ່ມ reply, ຫມາກຖົ່ວງອກ ທັງຫລາຍ ກໍ່ກາຍເປັນພາສາລາວ 
ດັ່ງທີ່ເຫັນ ຄືລຸ່ມນີ້ 


ກໍ່ມີເທົ່ານີ້ ຫລະ ກົດປຸ່ມ reply ກໍ່ພໍ

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa