link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Wednesday, October 31, 2007

ບໍລິການເສີມບາງຢ່າງ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Yahoo Mail

 

Yahoo Mail ແມ່ນການບໍລິການ free email ຂອງ www.yahoo.com
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ມີອີເມລຟຣີ ສາມາດສະຫມັກຂໍໃຊ້ໄດ້ ຈາກເວັບຂ້າງເທິງ ເພື່ອໃຊ້ອັບແລະສົ່ງ ຈົດຫມາຍທາງອິນເຕີເນັດ
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ ໃນການສະຫມັກເປັນສະມາຊິກຕາມເວັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເວັບບອດ
ສາມາດໃຊ້ໃນການ chat ໂດຍດາວໂຫລດໂປແກມ yahoo messenger ຈາກເວັບຂ້າງເທິງ ມາຕິດຕັ້ງລົງໃສ່ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ຫລື ທ່ານສາມາດອອນລາຍໃນເວັບໄຊຂອງ yahoo ໄດ້ ໂດຍ sign in ໃນຫນ້າເວັບນີ້ webmessenger.yahoo.com ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ yahoo messenger ແລະ ຍັງສາມາດລັອກອິນ ໄດ້ທຸກບ່ອນ ຈາກຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ມີໂປແກມ yahoo messenger ກໍ່ໄດ້

ເມື່ອກ່ອນ Yahoo ມີບໍລິການ yahoo photo ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາ ອັບໂຫລດຮູບຖ່າຍ ຂອງເຮົາໄປອວດເພື່ອນໆ ທາງອິນເຕີເນັດ, ຕອນນີ້ເພິ່ນຢຸດການບໍລິການແລ້ວ ແຕ່ທ່ານສາມາດ ໂອນຮູບຈາກ Yahoo photo ໄປໄວ້ທີ່ www.flickr.com ເຊິ່ງ Yahoo ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແລ້ວ

 ຜູ້ໃຊ້ Yahoo Mail ຍັງສາມາດ ມີເວັບໄຊເປັນຂອງຕົວເອງໄດ້ ໂດຍທີ່ທາງ yahoo ຈະສະຫນອງ ພື້ນທີ່ໃນເຊີບເວີໃຫ້ ສອນການສ້າງ webpage ແນະນຳວິທີ upload ຫນ້າເວັບ ສົນໃຈອ່ານລາຍລະອຽດທີ່ geocities.yahoo.com
ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ Yahoo Mail ຍັງສາມາດ ມີເວັບບລັອກຂອງຕົວເອງໄດ້ ເຊັ່ນກັນ ໂດຍ ສະຫມັກທີ່ Yahoo! 360°  ເບິ່ງເວັບບລັອກນີ້ເປັນຕົວຢ່າງ 360.yahoo.com/pnomsin_eci

ຕິດຕາມອ່ານບໍລິການໃຫມ່ຈາກ yahoo ໄດ້ທີ່ http://blog.messenger.yahoo.com/

Thursday, October 25, 2007

ບໍລິການເສີມບາງຢ່າງ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ hotmail

hotmail ແມ່ນການບໍລິການ free email ຂອງ www.msn.com
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ມີອີເມລຟຣີ ສາມາດສະຫມັກຂໍໃຊ້ໄດ້ ຈາກເວັບຂ້າງເທິງ ເພື່ອໃຊ້ອັບແລະສົ່ງ ຈົດຫມາຍທາງອິນເຕີເນັດ
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ ໃນການສະຫມັກເປັນສະມາຊິກຕາມເວັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເວັບບອດ
ສາມາດໃຊ້ໃນການ chat ໂດຍດາວໂຫລດໂປແກມ windows live messenger ຈາກເວັບຂ້າງເທິງ ມາຕິດຕັ້ງລົງໃສ່ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ
ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ hotmail ຍັງສາມາດ ມີເວັບບລັອກຂອງຕົວເອງໄດ້ ເຊັ່ນ http://pnomsin.spaces.live.com
ໃນນັ້ນ ເຮົາສາມາດອັບໂຫລດເອົາອາລະບ້ຳຮູບຖ່າຍ ທີ່ເຮົາໄດ້ໄປທ່ຽວ ມາວາງໂຊໃຫ້ຫມູ່ໄດ້ເບິ່ງ
ຂຽນເລົ່າເລື້ອງລາວ ທີ່ໄດ້ໄປເຫັນມາ ລົງໃສ່ບລັອກ
ສ້າງ guest book ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ຂຽນຄຳເຫັນໃສ່ ...

ໂອກາດຫນ້າຈະເອົາ ບໍລິການເສີມບາງຢ່າງ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ yahoo mail ມາໃຫ້ໄດ້ອ່ານນຳກັນ
ເພາະວ່າຜູ້ຂຽນ ໄດ້ໃຊ້ທັງສອງຢ່າງ

Saturday, October 20, 2007

ສົ່ງໂຟລເດີຂໍ້ມູນ ໄປທາງອີເມລ

ໃນການຮັບ-ສົ່ງອີເມລ ເຮົາສາມາດແນບ file ໄປນຳໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແນບໄປເທື່ອລະfile. ແຕ່ຖ້າເຮົາຕ້ອງການສົ່ງໄປທັງ folder ແມ່ນສົ່ງບໍ່ໄດ້, ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ໂປແກມ winzip ເຂົ້າຊ່ວຍ.
Winzip ແມ່ນເຮັດຫນ້າທີ່ ຫຍໍ້ຂະຫນາດ file ໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແຕ່ເຮົາສາມາດນຳມາຫຍໍ້ folder ໃຫ້ ກາຍເປັນ file ໄດ້ ເຊັ່ນ myfolder.zip
ເມື່ອ folder ໃຫ້ ກາຍເປັນ file ແລ້ວ ເຮົາກໍ່ສາມາດນຳໄປເປັນ attachment ຫລື ແນບກັບອີເມລໄດ້

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa