link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Saturday, October 20, 2007

ສົ່ງໂຟລເດີຂໍ້ມູນ ໄປທາງອີເມລ

ໃນການຮັບ-ສົ່ງອີເມລ ເຮົາສາມາດແນບ file ໄປນຳໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແນບໄປເທື່ອລະfile. ແຕ່ຖ້າເຮົາຕ້ອງການສົ່ງໄປທັງ folder ແມ່ນສົ່ງບໍ່ໄດ້, ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ໂປແກມ winzip ເຂົ້າຊ່ວຍ.
Winzip ແມ່ນເຮັດຫນ້າທີ່ ຫຍໍ້ຂະຫນາດ file ໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແຕ່ເຮົາສາມາດນຳມາຫຍໍ້ folder ໃຫ້ ກາຍເປັນ file ໄດ້ ເຊັ່ນ myfolder.zip
ເມື່ອ folder ໃຫ້ ກາຍເປັນ file ແລ້ວ ເຮົາກໍ່ສາມາດນຳໄປເປັນ attachment ຫລື ແນບກັບອີເມລໄດ້

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa