link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Saturday, June 21, 2008

ບໍ່ຈື່ຊື່ເວັບໄຊ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ຫລາຍຄັ້ງ ພວກເຮົາຢາກຈະເອົາເວັບໄຊໃດຫນຶ່ງໃຫ້ຫມູ່ໄດ້ເບິ່ງ ແຕ່ບໍ່ອາດຈື່ຊື່ເວັບໄຊໄດ້. ເປັນຕົ້ນແມ່ນເວັບໄຊຂອງພະນົມສິນ (ຕົວຢ່າງ). ຫລາຍຄັ້ງທີ່ເພື່ອນໆ ໂທມາຖາມຊື່ເວັບໄຊພະນົມສິນ, ອັນນີ້ກໍ່ເຕັມໃຈຕອບໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ www.pnomsin.com. ແຕ່ສົມມຸດໄປລືມຊື່ເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈະໂທໄປຖາມນຳໃຜເດ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?

ຖ້າລືມຊື່ເວັບໄຊຂອງພະນົມສິນ ທ່ານສາມາດໂທຖາມໄດ້
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເບີໂທຂອງພະນົມສິນ ທ່ານກໍ່ໂທຖາມເພື່ອນ ເຊັ່ນ ເວັບໄຊພະນົມສິນ ສະກົດແນວໃດ ຫລື ຮູ້ເບີໂທພະນົມສິນບໍ່ ຈະໂທໄປຖາມຊື່ເວັບໄຊ
ຖ້າເພື່ອນຂອງທ່ານບໍ່ມີໃຜຕອບໄດ້ ບໍ່ຮູ້ຊື່ເວັບໄຊ ແລະ ບໍ່ຮູ້ເບີໂທ ອັນນີ້ບໍ່ມີບັນຫາເດີ້ ຢ່າຟ້າວສິ້ນຫວັງ ຫລືຢ່າຢຸດຄວາມພະຍາຍາມ

ໃຫ້ທ່ານ ພິມຊື່ຂອງ ພະນົມສິນລົງໄປ ໃນຊ່ອງຄົ້ນຫາ ແລ້ວກົດ enter
ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ວິທີນີ້ມາຕະຫລອດ ແຕ່ໄລຍະຫລັງໆ ໂທມາຈົ່ມ
ເພິ່ນວ່າແຕ່ກ່ອນງ່າຍຫລາຍ ພິມຊື່ເຂົ້າໄປແລ້ວກົດ enter ກໍ່ພົບໂລດ
ດຽວນີ້ ພໍສັ່ງຄົ້ນຫາ ພະນົມສິນ ມັນລະອອກມາບັກຫລາຍໆເວັບ ແນວວ່າມີເວັບໄຊຢູ່ຫລາຍບ່ອນ
ແຕ່ກໍ່ຄົງບໍ່ເປັນບັນຫາ search ເອົາຄືເກົ່າຫັ້ນ ດີແລ້ວ.
ທ່ານເຂົ້າເວັບໄຊຂອງພະນົມສິນ ອັນໃດກໍ່ໄດ້ ມັນຈະມີລິ້ງມາຫາກັນ

ສະຫລຸບ ຖ້າທ່ານບໍ່ຈື່ຊື່ເວັບໄຊ ຫລືຈື່ບໍ່ຫມົດ ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ວິທີ search ເອົາ. ທ່ານ ອາດຈະຄົ້ນຫາ ຕາມຊື່ຜູ້ຂຽນ, ຕາມເນື້ອເລື້ອງ, ຕາມປະເພດ (ຂ່າວ, ຮູບພາບ..) ແລະ ບາງຄຳໃນຊື່ເວັບໄຊນັ້ນ
ລອງເບິ່ງເດີ້

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa