link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Thursday, June 28, 2007

Your Yahoo mail account is no longer active

ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົນຫນຶ່ງ ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ເປັນຫຍັງຫນ້າ yahoo mail ຂອງລາວຄືວ່າ ປ່ຽນໄປ ນອກຈາກນັ້ນ ລາວຍັງບໍ່ສາມາດ ເປີດອ່ານ e-mail ເກົ່າໄດ້ອີກ
ຂ້າພະເຈ້າໃຫ້ ລາວເຮັດໃຫ້ເບິ່ງ ໂດຍເປີດເວັບຂອງ yahoo ໃຫ້ ແລ້ວໃຫ້ລາວປ້ອນ ທີ່ຢູ່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ຂອງລາວເຂົ້າໄປ
ປະກົດວ່າ ຫນ້າເວັບທີ່ເປີດອອກມາ ຫນ້າຕາບໍ່ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເລີຍ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບນັ້ນແຫລະຂ້າພະເຈົ້າບອກລາວວ່າ ມັນຖືກລະງັບການໃຊ້, ລາວຍອມຮັບວ່າ ບໍ່ໄດ້ yahoo ນຳໃຊ້ມັນມາດົນແລ້ວ ແລະ ຫັນໄປໃຊ້ hotmail 
ໄລຍະຫລັງຢາກກັບມາໃຊ້ຄືນ ເລີຍລອງເປີດເຂົ້າໄປ ຈຶ່ງພົບຫນ້າຕາແບບນີ້

Yahoo ຈະລະງັບການນຳໃຊ້ ຖ້າເຮົາບໍ່ໃຊ້ມັນ ເປັນເວລາ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຫລື ຕາມການສະເຫນີ ຂອງເຮົາເອງ
ຫມາຍຄວາມວ່າ ຈົດຫມາຍທຸກສະບັບໃນນັ້ນ ຈະຖືກລຶບຫມົດ ໂດຍບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້
ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ສົ່ງຈົດຫມາຍເຂົ້າມາ ຈະຖືກຕີກັບ ແຕ່ເຮົາຍັງສາມາດນຳໃຊ້ e-mail ນີ້ ໃນການລົງທະບຽນຕ່າງໆໄດ້

ແລ້ວຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ?
ມັນມີປຸ່ມອັນຫນຶ່ງ ຢູ່ທາງລຸ່ມ ຂຽນວ່າ Reactivate Yahoo! mail ໃຫ້ກົດປຸ່ມນັ້ນ 
ແລ້ວເຮົາຈະສິດນຳໃຊ້ມັນກັບຄືນ ແຕ່ຂໍ້ມູນໃນນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຄືນ 

ເລຶ້ອງນີ້ເຄີຍເກີດກັບຫມູ່ຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ໃຊ້ hotmail , ລາວໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ 3 ເດືອນ ກັບມາ ກໍ່ພົບຄຳເຕືອນລັກສະນະນີ້  
ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ເປັນອຸທາຫອນ ສຳລັບຜູ້ເກັບຂໍ້ມູນ ໄວ້ໃນ ຈົດຫມາຍ ແລ້ວ ບໍ່ເປີດໃຊ້ງານມັນ ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ຈົດຫມາຍເຫລົ່ານັ້ນ ຈະຫາຍໄປ ໂດຍບໍ່ກັບ

Friday, June 22, 2007

ອ່ານເວັບໄທ ອອກເປັນຖົ່ວງອກບາງຄັ້ງເວລາເຮົົາເປີຫນ້າເວັບໄຊໄທ ຈະເຫັນເປັນ ຕົວຫນັງສື ທີ່ອ່ານບໍ່ອອກ (ເຮົາມັກໃຊ້ຄຳວ່າຕົວຫນັງສືຖົ່ວງອກ)
ບາງຄັ້ງກໍ່ພົບໃນເວລາເປີດອ່ານ e-mail ທີ່ສົ່ງມາຈາກຄົນໄທ

ຖ້າພົບແບບນິ້ ລອງແກ້ໄຂແບບນີ້

ຖ້າໃຊ້ internet explorer: view > encoding > thai (windows)

ຖ້າໃຊ້ mozilla firefox : view > character encoding > thai (tis-620)

Sunday, June 17, 2007

Training in Thakhek and Bolikhamxai

ໄລຍະສອງສາມມື້ມານີ້ ໄດ້ມີໂອກາດ ໄປທ່າແຂກກັບປາກຊັນ
ແລະ ກໍ່ໄດ້ຍາດໂອກາດ ຊ່ວຍແນະນຳການໃຊ້ internet ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ (ເອີ້ນສັ້ນວ່າ ກຕຟ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງກັດ) ພ້ອມທັງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ( ເອີ້ນສັ້ນວ່າ ຟຟລ ເຊິ່ງເທື່ອນີ້ບໍ່ແມ່ນ ສະມາຊິກ ແຕ່ແມ່ນຮອງຫົວຫນ້າສາຂາຄຳມ່ວນ ທີ່ລຶ້ງເຄີຍກັນ )

ສິ່ງທີ່ ນຳໄປສະເຫນີ ແມ່ນ

 1. ການສະຫມັກຂໍທີ່ຢູ່ e-mail ເຊິ່ງພະນັກງານ ໃນ ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນນິຍົມໃຊ້ບໍລິການຂອງ Yahoo ຫລາຍກວ່າ.
 2. ແນະນຳທີ່ຢູ່ e-mail ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກ 
 3. ການຕິດຕັ້ງ yahoo messenger
 4. ແນະນຳການນຳໃຊ້ ໃນການ ສົ່ງ instance message
 5. ການໂທຫາກັນ ລະຫວ່າງcomputer ກັບ computer ໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງກັນ ແລະ ກັນ
 6. ການ chat ຫມູ່ ຫລື ການປະຊຸມ ທາງໄກໂດຍໃຊ້  yahoo messenger
ເວລາມັນມີຫນ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຫລາຍ ເພາະເຖິງວ່າ ບໍ່ໄດ້ແນະນຳທັງຫມົດ 
ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ Laobeginner 
ເຊິ່ງມີຄຳຕອບໃນສິ່ງທີ່ເພິ່ນສົນໃຈ ໃນ ການໃຊ້ internet ເກືອບທັງຫມົດ
ເຂົາເຈົ້າດີໃຈທີ່ ໄດ້ມີຜູ້ມາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກ ກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ 
ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສຶກສາດ້ວຍຕົວເອງ ຈາກ Laobeginner

Tuesday, June 12, 2007

ຫົວຫນ້າຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ INTERNET ຫລືບໍ່

ໃນບົດກ່ອນໄດ້ໄປເວົ້າຍ້ອງຫົວຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທຳໃຫ້ຫລາຍຄົນນ້ອຍໃຈ ທີ່ຫົວຫນ້າຕົວເອງ ບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາ ພາດພິງ ຫລື ເວົ້າໃສ່ ຫົວຫນ້າຂອງຜູ້ໃດ, 
ພຽງແຕ່ກ່າວວ່າຕົວເອງໄດ້ຄວາມຮູ້ຈາກໃຜ

ແລ້ວ ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າ ຕ້ອງຮູ້ການນຳໃຊ້ internet ?  ຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ ຂໍຕອບວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຫົວຫນ້າ ຫລື ລູກນ້ອງ ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ ຫລື ລູກ, ບໍ່ວ່ານັກສຶກສາ ຫລື ຄູອາຈານ, ບໍ່ວ່າຕຳຫລວດ ຫລື ໂຈນ (ອີຫລີ ເບິ່ງໃນຮູບເງົາຕ່າງປະເທດເດີ້ ) ແລະ ອື່ນໆ ສະຫລຸບ ວ່າທຸກຄົນ ຈະຫນີການໃຊ້ internet ບໍ່ໄດ້, ບໍ່ຊ້າກໍ່ໄວ, ກໍ່ຈະໄດ້ໃຊ້

ແຕ່ຖ້າໃຜ ຫາກ ບໍ່ມີຜູ້ແນະນຳ ການນຳໃຊ້ ຫລື ມີບັນຫາອື່ນໆ ໃນການໃຊ້ internet ຢ່າລືມນຶກເຖິງ laobeginner.blogspot.com
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສະເຫມີ

ແຕ່ວ່າຂໍອະນຸຍາດ ນຳຫົວຫນ້າຜູ້ອື່ນໆ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ເພື່ອກ່າວເຖິງຫົວຫນ້າ ຕົວເອງອີກ, ພວກເພິ່ນ ໃຊ້ internet ກັນເປັນ (ແຕ່ບໍ່ທຸກຄົນ) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ ຮັບ-ສົ່ງ e-mail.

Friday, June 8, 2007

ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ internet ໃນຫ້ອງການ

 • ປະຈຸບັນ ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ internet ຍັງແພງຫລາຍ
 • ເອົາເຂົ້າມາເພື່ອຫຍັງ ເອົາເຂົ້າມາແລ້ວ ຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງພໍພິລຶກ
 • ເອົາເຂົ້າມາແລ້ວ ພາກັນໃຊ້ໄປໃນທາງ ບໍ່ປະໂຫຍດ ເສຍເງິນເສຍເວລາເຮັດວຽກ
ຄຳເວົ້າຂ້າງເທິງ ມີຄວາມຈິງສ່ຳໃດ?
 • ແມ່ນແລ້ວຄ່າບໍລິການ internet ຍັງແພງຫລາຍ ທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນ ຄວາມໄວກໍ່ຍັງບໍ່ສູງ, ກ່ອນທີ່ຫ້ອງການຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາ internet ເຂົ້າມາໃຊ້, ທາງຜູ້ຮັບຜິດຊອບບອກວ່າ : ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດປະຢັດ ຄ່າຊື້ຫນັງສືພິມ ເພາະ ເຮົາສາມາດ ອ່ານຫນັງສື ພິມລາວໄດ້ເກືອບທຸກສະບັບ ນອກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຫນັງສືພິມ ວາລະສານ ບົດຄວາມຈາກຕ່າງປະເທດອີກ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ຍັງສາມາດເປີດຫູເປີດຕາ ໃຫ້ພະນັກງານ ໄດ້ໄປເຫັນສິ່ງຕ່າງໆ ໃນໂລກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ເສຍເງິນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ...
 • ມັນສາມາດ ໃຊ້ຮັບສົ່ງ ຂໍ້ມູນ ຜ່ານທາງ e-mail ເຊິ່ງສາມາດ ໃຊ້ແທນການສົ່ງທາງ fax ເພາະຄຸນະພາບດີກວ່າ ອ່ານງ່າຍ ສົ່ງເອກະສານ 100 ​ຫນ້າ ບາດດຽວ, ສາມາດໃຊ້ເປັນ catalogue ເພື່ອເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ກວດເຊັກລາຄາ ຕິດຕໍ່ລູກຄ້າ ແລະ ອີກຫລວງຫລາຍ ທີ່ສຳຄັນ ມັນສາມາດ update antivirus software ເຊິ່ງເປັນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຈາກການທຳລາຍຂອງ virus
 • ການທີ່ບໍ່ຮູ້ປະໂຫຍດຂອງ internet ຫລື ບໍ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກຫົວຫນ້າ ອາດພາໃຫ້ລູກນ້ອງໃຊ້ internet ໄປບໍ່ຖືກທາງ ເຊັ່ນ: ຊອກເຂົ້າເວັບໂປ້, ນັ່ງແຊັດຫມົດມື້ວຽກບໍ່ເຮັດ ແລະ ອື່ນໆ. ທາງຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ມີຫົວຫນ້າເປັນຜູ້ແນະນຳ ການໃຊ້ e-mail, ການໃຊ້ internet ເຂົ້າໃນວຽກງານປະຈຳວັນ, ແນະນຳ ເວັບໄຊທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ອື່ນໆ, ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນເຮັດວຽກດ້ານສຳຫລວດ ເຕັກນິກ ໄດ້ນຳໃຊ້ມັນເຂົ້າໃນວຽກ ການຊອກຫາຂໍ້ມູນເຕັກນິກ ສຳລັບຈັດຫາເຄື່ອງມື, ຫາຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ, download software, ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, update program, ອ່ານຂ່າວຈາກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ຕັ້ງກະທູ້ຖາມບັນຫາ ຫາຄຳຕອບໃຫ້ກັບຫນ້າວຽກປະຈຳວັນ... ທັງຫມົດນີ້ ແມ່ນມີຜູ້ແນະນຳ ກໍ່ຄືທ່ານ ຫົວຫນ້າ ນັ້ນເອງ
ນີ້ກໍ່ເປັນພຽງຄວາມຄິດສ່ວນຕົວ ຖ້າໃຜຕ້ອງການປະກອບຄຳເຫັນກໍ່ສາມາດ ເຮັດໄດ້ ໂດຍ ກົດທີ່ comment ແລ້ວຂຽນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ລົງໄດ້

Saturday, June 2, 2007

internet ມີຄວາມປອດໄພຈາກ virus ສ່ຳໃດ

ຫລາຍຄົນ ບໍ່ກ້າໃຊ້ internet ດ້ວຍເຫດຜົນວ່າ ຢ້ານຕິດ virus, ບາງຄົນບໍ່ຍອມໃຊ້ລະບົບ LAN
ຫລາຍຄົນທີ່ໃຊ້ອີນເຕີເນັດ ໄດ້ສົ່ງ computer ໄປສ້ອມແປງ ລົງໂປແກມ windows ໃຫມ່
ຄວາມຈິງເປັນແນວໃດ ?

ແມ່ນແລ້ວ ໃນໂລກ internet ມີ virus ໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນທຸກມື້
ແມ່ນແລ້ວ ທີ່ virus ຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານທາງ internet
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຫນ່ວຍ computer ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ internet
ເຖິງວ່າທ່ານບໍ່ຍອມໃຊ້ internet ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ຈະລອດພົ້ນຈາກ virus ໄດ້
ເພາະວ່າ ທ່ານເອງ ຫລື ເພື່ອນ ຂອງທ່ານ ອາດນຳເອົາຂໍ້ມູນ ຈາກບ່ອນອື່ນມາ ໃສ່ computer ຂອງທ່ານ ຜ່ານທາງ CD-ROM, USB flash drive, LAN system, bluetooth, infrared...

ແລ້ວເຮົາຈະປ້ອງກັນຕົວເອງ ໄດ້ແນວໃດຈາກ virus?
ແນ່ນອນ ເມື່ອມີພະຍາດ ກໍ່ຕ້ອງມີຢາແກ້ ນັ້ນກໍ່ຄື anti-virus software ເຊິ່ງມີໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: Norton, McAfee, NOD32, AVG, Karpersky...

anti-virus software ໃດດີກວ່າຫມູ່ ?
ຄຳຕອບກໍ່ຄົງຈະແມ່ນ ດີຄືກັນຫມົດ ແຕ່ວ່າ, ເນື່ອງຈາກ Virus ເກີດຂຶ້ນທຸກມື້ anti-virus software ກໍ່ຕ້ອງນຳໃຫ້ທັນ
ແລະຜູ້ໃຊ້ ກໍ່ຕ້ອງມີ anti-virus software ອັນໃຫມ່ໆ ແລະ ທັນສະພາບຕະຫລອດ ຈຶ່ງຈະປອດໄພ

ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດ?
ຕ້ອງມີການ update ກໍ່ຄືການເຂົ້າໄປຮັບເອົາຂໍ້ມູນຫລ້າສຸດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຈະເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ internet ແລະ ທຳການ update anti-virus software ຂອງເຮົາຈາກ website ທີ່ເພິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ anti-virus software.

ແລ້ວຖ້າເຮົາບໍ່ມີ internet ເດ ຈະ update ແນວໃດ?
ກໍ່ຄົງຕ້ອງຫລີກລ່ຽງການໃຊ້ usb flash drive ຮ່ວມກັບ computer ຫນ່ວຍອື່ນ (ເຊິ່ງເປັນການຍາກ), ໃຫ້ computer ທີ່ມີ internet ທຳການ scan usb flash drive ທີ່ຈະມາສຽບໃສ່ computer ຂອງເຮົາ, ໃຫ້ computer ທີ່ມີ internet ທຳການ scan harddisk ຂອງ computer ຂອງເຮົາ ຢ່າງເປັນປະຈຳ (ຕ້ອງໃຊ້ລະບົບ LAN ຫລື ຖອດ hardisk ໄປ ), ຫລື ເຊື່ອມຕໍ່ internet ເປັນຄັ້ງຄາວ ເພື່ອ ທຳການ update anti-virus software (ຜ່ານໂທລະສັບບ້ານ ຫລື ໂທລະສັບມືຖື).

ສະຫລຸບ:
anti-virus software ຈະທຳການປ້ອງ virus ໄດ້ດີ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ທ່ານ update ມັນຢ່າງເປັນປະຈຳ
ການຈະ update anti-virus software ຕ້ອງໃຊ້ internet
computer ທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ກໍ່ຄື computer ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ internet.

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa