link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Saturday, June 2, 2007

internet ມີຄວາມປອດໄພຈາກ virus ສ່ຳໃດ

ຫລາຍຄົນ ບໍ່ກ້າໃຊ້ internet ດ້ວຍເຫດຜົນວ່າ ຢ້ານຕິດ virus, ບາງຄົນບໍ່ຍອມໃຊ້ລະບົບ LAN
ຫລາຍຄົນທີ່ໃຊ້ອີນເຕີເນັດ ໄດ້ສົ່ງ computer ໄປສ້ອມແປງ ລົງໂປແກມ windows ໃຫມ່
ຄວາມຈິງເປັນແນວໃດ ?

ແມ່ນແລ້ວ ໃນໂລກ internet ມີ virus ໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນທຸກມື້
ແມ່ນແລ້ວ ທີ່ virus ຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານທາງ internet
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຫນ່ວຍ computer ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ internet
ເຖິງວ່າທ່ານບໍ່ຍອມໃຊ້ internet ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ຈະລອດພົ້ນຈາກ virus ໄດ້
ເພາະວ່າ ທ່ານເອງ ຫລື ເພື່ອນ ຂອງທ່ານ ອາດນຳເອົາຂໍ້ມູນ ຈາກບ່ອນອື່ນມາ ໃສ່ computer ຂອງທ່ານ ຜ່ານທາງ CD-ROM, USB flash drive, LAN system, bluetooth, infrared...

ແລ້ວເຮົາຈະປ້ອງກັນຕົວເອງ ໄດ້ແນວໃດຈາກ virus?
ແນ່ນອນ ເມື່ອມີພະຍາດ ກໍ່ຕ້ອງມີຢາແກ້ ນັ້ນກໍ່ຄື anti-virus software ເຊິ່ງມີໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: Norton, McAfee, NOD32, AVG, Karpersky...

anti-virus software ໃດດີກວ່າຫມູ່ ?
ຄຳຕອບກໍ່ຄົງຈະແມ່ນ ດີຄືກັນຫມົດ ແຕ່ວ່າ, ເນື່ອງຈາກ Virus ເກີດຂຶ້ນທຸກມື້ anti-virus software ກໍ່ຕ້ອງນຳໃຫ້ທັນ
ແລະຜູ້ໃຊ້ ກໍ່ຕ້ອງມີ anti-virus software ອັນໃຫມ່ໆ ແລະ ທັນສະພາບຕະຫລອດ ຈຶ່ງຈະປອດໄພ

ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດ?
ຕ້ອງມີການ update ກໍ່ຄືການເຂົ້າໄປຮັບເອົາຂໍ້ມູນຫລ້າສຸດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຈະເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ internet ແລະ ທຳການ update anti-virus software ຂອງເຮົາຈາກ website ທີ່ເພິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ anti-virus software.

ແລ້ວຖ້າເຮົາບໍ່ມີ internet ເດ ຈະ update ແນວໃດ?
ກໍ່ຄົງຕ້ອງຫລີກລ່ຽງການໃຊ້ usb flash drive ຮ່ວມກັບ computer ຫນ່ວຍອື່ນ (ເຊິ່ງເປັນການຍາກ), ໃຫ້ computer ທີ່ມີ internet ທຳການ scan usb flash drive ທີ່ຈະມາສຽບໃສ່ computer ຂອງເຮົາ, ໃຫ້ computer ທີ່ມີ internet ທຳການ scan harddisk ຂອງ computer ຂອງເຮົາ ຢ່າງເປັນປະຈຳ (ຕ້ອງໃຊ້ລະບົບ LAN ຫລື ຖອດ hardisk ໄປ ), ຫລື ເຊື່ອມຕໍ່ internet ເປັນຄັ້ງຄາວ ເພື່ອ ທຳການ update anti-virus software (ຜ່ານໂທລະສັບບ້ານ ຫລື ໂທລະສັບມືຖື).

ສະຫລຸບ:
anti-virus software ຈະທຳການປ້ອງ virus ໄດ້ດີ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ທ່ານ update ມັນຢ່າງເປັນປະຈຳ
ການຈະ update anti-virus software ຕ້ອງໃຊ້ internet
computer ທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ກໍ່ຄື computer ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ internet.

2 comments:

Anonymous said...

tolo:

ອິນເທີເນັດແມ່ນສູນລວມຂອງທຸກຄົນທົ່ວໂລກກໍ່ຄືສະຖານທີ່ຕ່າງໆ
ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງນັ້ນແລະເນາະ, ຈະໃຫ້ປອດໄພໝົດ
ທຸກຢ່າງກໍ່ບໍ່ໄດ້,ຕ້ອງປ້ອງກັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

Anonymous said...

warhammer gold warhammer money warhammer accounts tibia money tibia gold tibia item runescape accounts buy runescape accounts runescape money runescape gold runescape gp runescape power leveling runescape powerleveling cheap rs2 powerleveling runescape equipment buy rs equipment runescape runes cheap rs2 runes runescape logs cheap rs2 logs runescape items buy runescape items runescape quest point rs2 quest point cheap runescape questpoint runescape gold runescape items runescape power leveling runescape money runescape gold buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp runescape accounts runescape money runescape power leveling runescape powerleveling tibia gold dofus kamas buy dofus kamas wow power leveling wow powerleveling runescape questpoint rs2 questpoint Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling Hellgate money Hellgate gold buy runescape logs buy rs2 items cheap runescape items Hellgate London gold Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold runescape items rs2 accounts cheap rs2 equipments lotro gold buy lotro gold buy runescape money buy runescape gold buy runescape runes lotro gold buy lotro gold runescape money runescape gold cheap rs2 powerleveling eve isk eve online isk buy runescape power leveling rs2 power leveling tibia gold tibia item runescape accounts Fiesta Silver Fiesta Gold Scions of Fate Gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium SOF Gold Age Of Conan Gold AOC Gold ArchLord gold tibia money tibia gold runescape accounts runescape gold cheap rs2 powerleveling buy ArchLord gold DDO Plat Dungeons and Dragons Online Plat

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa