link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Thursday, June 28, 2007

Your Yahoo mail account is no longer active

ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົນຫນຶ່ງ ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ເປັນຫຍັງຫນ້າ yahoo mail ຂອງລາວຄືວ່າ ປ່ຽນໄປ ນອກຈາກນັ້ນ ລາວຍັງບໍ່ສາມາດ ເປີດອ່ານ e-mail ເກົ່າໄດ້ອີກ
ຂ້າພະເຈ້າໃຫ້ ລາວເຮັດໃຫ້ເບິ່ງ ໂດຍເປີດເວັບຂອງ yahoo ໃຫ້ ແລ້ວໃຫ້ລາວປ້ອນ ທີ່ຢູ່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ຂອງລາວເຂົ້າໄປ
ປະກົດວ່າ ຫນ້າເວັບທີ່ເປີດອອກມາ ຫນ້າຕາບໍ່ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເລີຍ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບນັ້ນແຫລະຂ້າພະເຈົ້າບອກລາວວ່າ ມັນຖືກລະງັບການໃຊ້, ລາວຍອມຮັບວ່າ ບໍ່ໄດ້ yahoo ນຳໃຊ້ມັນມາດົນແລ້ວ ແລະ ຫັນໄປໃຊ້ hotmail 
ໄລຍະຫລັງຢາກກັບມາໃຊ້ຄືນ ເລີຍລອງເປີດເຂົ້າໄປ ຈຶ່ງພົບຫນ້າຕາແບບນີ້

Yahoo ຈະລະງັບການນຳໃຊ້ ຖ້າເຮົາບໍ່ໃຊ້ມັນ ເປັນເວລາ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຫລື ຕາມການສະເຫນີ ຂອງເຮົາເອງ
ຫມາຍຄວາມວ່າ ຈົດຫມາຍທຸກສະບັບໃນນັ້ນ ຈະຖືກລຶບຫມົດ ໂດຍບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້
ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ສົ່ງຈົດຫມາຍເຂົ້າມາ ຈະຖືກຕີກັບ ແຕ່ເຮົາຍັງສາມາດນຳໃຊ້ e-mail ນີ້ ໃນການລົງທະບຽນຕ່າງໆໄດ້

ແລ້ວຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ?
ມັນມີປຸ່ມອັນຫນຶ່ງ ຢູ່ທາງລຸ່ມ ຂຽນວ່າ Reactivate Yahoo! mail ໃຫ້ກົດປຸ່ມນັ້ນ 
ແລ້ວເຮົາຈະສິດນຳໃຊ້ມັນກັບຄືນ ແຕ່ຂໍ້ມູນໃນນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຄືນ 

ເລຶ້ອງນີ້ເຄີຍເກີດກັບຫມູ່ຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ໃຊ້ hotmail , ລາວໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ 3 ເດືອນ ກັບມາ ກໍ່ພົບຄຳເຕືອນລັກສະນະນີ້  
ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ເປັນອຸທາຫອນ ສຳລັບຜູ້ເກັບຂໍ້ມູນ ໄວ້ໃນ ຈົດຫມາຍ ແລ້ວ ບໍ່ເປີດໃຊ້ງານມັນ ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ຈົດຫມາຍເຫລົ່ານັ້ນ ຈະຫາຍໄປ ໂດຍບໍ່ກັບ

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa