link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Friday, June 22, 2007

ອ່ານເວັບໄທ ອອກເປັນຖົ່ວງອກບາງຄັ້ງເວລາເຮົົາເປີຫນ້າເວັບໄຊໄທ ຈະເຫັນເປັນ ຕົວຫນັງສື ທີ່ອ່ານບໍ່ອອກ (ເຮົາມັກໃຊ້ຄຳວ່າຕົວຫນັງສືຖົ່ວງອກ)
ບາງຄັ້ງກໍ່ພົບໃນເວລາເປີດອ່ານ e-mail ທີ່ສົ່ງມາຈາກຄົນໄທ

ຖ້າພົບແບບນິ້ ລອງແກ້ໄຂແບບນີ້

ຖ້າໃຊ້ internet explorer: view > encoding > thai (windows)

ຖ້າໃຊ້ mozilla firefox : view > character encoding > thai (tis-620)

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa