link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Thursday, February 28, 2008

ຕິດຕາມສະພາບອາກາດດ້ວຍ Yahoo! Messenger 8

Yahoo! Messenger ມີບໍລິການລາຍງານສະພາບອາກາດໃນທົ່ວໂລກ, ເພື່ອເປີດໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນ

ໃຫ້ເຮົາຄິກທີ່ Add Plug-ins ແລະເລືອກ tab Featured Plug-ins ດັ່ງນີ້:ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ Yahoo!Weather ແລ້ວເລືອກ Try it now

ປິດຫ້ອງດັ່ງກ່າວ ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າທີ່ໜ້າຕ່າງ Yahoo! Messenger 8 ໄດ້ມີຫ້ອງໜື່ງຕື່ມຂື້ນອີກທ່ານຈະເຫັນວ່າມັນສະແດງສະພາບອາກາດຂອງ Hong Kong ເຊີ່ງເຮົາສາມາດປ່ຽນເປັນ Laos ໄດ້ດັ່ງນີ້

ໃຫ້ເລືອກທີ່ Optionsຂໍໃຫ້ໂຊກດີ Smiley Smiley
ຂຽນໂດຍ: duong

Monday, February 18, 2008

ວິທີການຕັ້ງ font ໃຫ້ສາມາດອ່ານພາສາໄທ ໃນ firefox

ໄປທີ່ tools > options
ຈາກນັ້ນ ເຮັດຕາມຮູບ

skype

skype ເປັນໂປແກມຄ້າຍກັບ messenger ທົ່ວໄປ
ໃຊ້ໄດ້ກັບອີເມລທຸກແບບ
ສາມາດໂທຫາກັນ ລະຫວ່າງ ຄອມພິວເຕີ ຫາ ຄອມພິວເຕີ ຟຣີ ສຽງຊັດເຈນດີ
ສາມາດໂທ ຈາກ ຄອມພິວເຕີ ຫາ ໂທລະສັບ ບ້ານ ຫລື ມືຖື ແຕ່ຕ້ອງເສຍເງິນ
ສາມາດແຊັດກັນໄດ້ທົ່ວໂລກ
ແຕ່ພາສາລາວ ຍັງມີບັນຫາຢູ່

ແຕ່ບ່ອນທີ່ພິເສດກ່ອນໝູ່ຄືເຮົາສາມາດຮັບເງິນ-ສົ່ງເງິນ, ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງສິນຄ້າທາງອິນເນີເນັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານລະບົບການເງິນ ຂອງPaypal ຊຶ່ງແມ່ນລະບົບສັ່ງຈ່າຍທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ເພາະທາງປາຍທາງບໍ່ສາມາດຮູ້ເບີບັນຊີທະນາຄານຂອງເຮົາໄດ້. ຖ້າຢາກອ່ານພາສາລາວ ກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນໂຕໜັງສືລາວມາເປັນຄອບຄົວຂອງ2000 ເຊັ່ນSaysettha2000, Xiengthong2000 ແລະຖ້າຢາກຂຽນພາສາລາວກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນFont codesມາເປັນLao2000

Wednesday, February 13, 2008

image038 0r image038.zip is virus


image038 0r image038.zip is virus
ມັນລະບາດ ທາງ windows Live messenger
ມັນຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາສາອັງກິດ ມາກ່ອນ
ເຊັ່ນ ຂ້ອຍມັກຮູບເຈົ້າ, ຂໍຮູບໄປລົງສະເປສໄດ້ບໍ່...
ແລ້ວກໍ່ສົ່ງ folder ຮູບ ທີ່ມີຊື່ image038.zip ມາໃຫ້
ເມື່ອທ່ານພົບວ່າໃຜສົ່ງຫຍັງມາໃຫ້ກໍ່ຕາມ ໃຫ້ຖາມຄືນເສຍກ່ອນ
ຖ້າເພື່ອນທ່ານບອກວ່າບໍ່ໄດ້ສົ່ງຫຍັງມາໃຫ້
ກໍ່ເຕືອນເພື່ອນທ່ານໄດ້ເລີຍວ່າ ລາວຕິດໄວຣັສແລ້ວ
ຫ້າມກົດ accept ຖ້າບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເພື່ອນທ່ານສົ່ງມາ ໃຫ້ກົດ decline

ຖ້າທ່ານບັງເອີນໄປກົດຮັບເອົາແລ້ວ. ວິທີແກ້ ເບິ່ງຈາກເວັບນີ້
http://www.e4share.com/clean-virus-msn-send-photos-zip-auto/

Monday, February 4, 2008

http://nhatquanglan.xlphp.net/ is virus (ໄວຣັສພາສາວຽດພາກ2)ມັນມາອີກແລ້ວ ມາກັບ yahoo messenger
ມັນສົ່ງມາຈາກຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ຂຽນເປັນພາສາວຽດນາມ ແລະ ມີ link ໄປຍັງເວັບໄຊອັນຫນຶ່ງ
ຢ່າກົດອ່ານເປັນເດັດຂາດ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈະກາຍເປັນຜູ້ແພ່ເຊື້ອ 

http://www.pnomsin.com/?p=114

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa