link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Wednesday, February 13, 2008

image038 0r image038.zip is virus


image038 0r image038.zip is virus
ມັນລະບາດ ທາງ windows Live messenger
ມັນຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາສາອັງກິດ ມາກ່ອນ
ເຊັ່ນ ຂ້ອຍມັກຮູບເຈົ້າ, ຂໍຮູບໄປລົງສະເປສໄດ້ບໍ່...
ແລ້ວກໍ່ສົ່ງ folder ຮູບ ທີ່ມີຊື່ image038.zip ມາໃຫ້
ເມື່ອທ່ານພົບວ່າໃຜສົ່ງຫຍັງມາໃຫ້ກໍ່ຕາມ ໃຫ້ຖາມຄືນເສຍກ່ອນ
ຖ້າເພື່ອນທ່ານບອກວ່າບໍ່ໄດ້ສົ່ງຫຍັງມາໃຫ້
ກໍ່ເຕືອນເພື່ອນທ່ານໄດ້ເລີຍວ່າ ລາວຕິດໄວຣັສແລ້ວ
ຫ້າມກົດ accept ຖ້າບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເພື່ອນທ່ານສົ່ງມາ ໃຫ້ກົດ decline

ຖ້າທ່ານບັງເອີນໄປກົດຮັບເອົາແລ້ວ. ວິທີແກ້ ເບິ່ງຈາກເວັບນີ້
http://www.e4share.com/clean-virus-msn-send-photos-zip-auto/

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa