link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Thursday, February 28, 2008

ຕິດຕາມສະພາບອາກາດດ້ວຍ Yahoo! Messenger 8

Yahoo! Messenger ມີບໍລິການລາຍງານສະພາບອາກາດໃນທົ່ວໂລກ, ເພື່ອເປີດໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນ

ໃຫ້ເຮົາຄິກທີ່ Add Plug-ins ແລະເລືອກ tab Featured Plug-ins ດັ່ງນີ້:ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ Yahoo!Weather ແລ້ວເລືອກ Try it now

ປິດຫ້ອງດັ່ງກ່າວ ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າທີ່ໜ້າຕ່າງ Yahoo! Messenger 8 ໄດ້ມີຫ້ອງໜື່ງຕື່ມຂື້ນອີກທ່ານຈະເຫັນວ່າມັນສະແດງສະພາບອາກາດຂອງ Hong Kong ເຊີ່ງເຮົາສາມາດປ່ຽນເປັນ Laos ໄດ້ດັ່ງນີ້

ໃຫ້ເລືອກທີ່ Optionsຂໍໃຫ້ໂຊກດີ Smiley Smiley
ຂຽນໂດຍ: duong

2 comments:

Sitdhi said...

ผมใช้ gadget ของ google desktop เช็คอ้ะ
ส่วน im ผมใช้ windows live messenger

ພະນົມສິນ ຈັນທະຜາສຸກ said...

ຂ້ອຍກວດສະພາບອາກາດ ໃນ windows live space
http://pnomsin.spaces.live.com

ສາມາດຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ຂອງເມືອງສຳຄັນຕ່າງໃນລາວ

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa