link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Saturday, May 12, 2007

Internet Training in Bokeo


ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເຮັດວຽກກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫົວຫນ້າສາຂາໄດ້ຂໍໃຫ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ internet ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງເພິ່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຍາດເອົາເວລາເລີກວຽກງານໃນວັນເສົາ ເວລາ 12 ໂມງທ່ຽງເພື່ອແນະນຳການນຳໃຊ້ internet ໃນນັັ້ນ ໄດ້ອະທິບາຍຕາມແຕ່ລະລາຍການຄື:

  1. ການປະກອບສ້າງຂອງເວັບໄຊພະນົມສິນ
  2. ການນຳໃຊ້ webboard,  
  3. ການພິມພາສາລາວໃນ webboard,
  4.  ການ search website, search images, 
  5. ການສະຫມັກທີ່ຢູ່ e-mail, ການສົ່ງແລະຮັບe-mail,
  6. ການ download ແລະ ຕິດຕັ້ງ messenger, ການສົ່ງ file ຜ່ານ messenger..
ທັງຫມົດ ໃຊ້ເວລາແນະນຳໄປ 1 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ
ເບິ່ງສີຫນ້າພວກເຂົາແມ ພວກເຂົາຕື່ນເຕັ້ນກັບຄວາມຮູ້ໃຫມ່ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະລອງນຳໃຊ້
ຫລັງຈາກການສຳມະນາ ພວກເຂົາໄປກິນເຂົ້າ ແລະ ຟ້າວກັບມາລອງໃຊ້ ໃນມື້ນັ້ນເລີຍ
ວັນເສົາແທ້ໆ ບໍ່ຍອມພັກ

1 comment:

au8ust said...

ເປັນເລື່ອງທີ່ດີຫລາຍ ໆ ຂໍຊົມເຊີຍ :D

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa