link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Friday, April 27, 2007

ຢາກຂຽນພາສາລາວໃນເວັບບອດ

webboard ແມ່ນບ່ອນທີ່ມີຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງເຂົ້າມາຕັ້ງກະທູ້ (topic) ຫລື ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ຜູ້ອ່ານຜູ້ອື່ນໆ ທີ່ເຂົ້າມາອ່ານ ສາມາດຕອບ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບກະທູ້ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ.
ເວັບບອດໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດນຳກັນຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຫລາຍໆເວັບຂອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີເວັບບອດ.
ເວັບໄຊ ພະນົມສິນກໍ່ມີເວັບບອດຄືກັນ ເອົາໄວ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຫລື ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ ສາມາດຕັ້ງຄຳຖາມ ເພື່ອປຶກສາບັນຫາ ລະຫວ່າງສະມາຊິກພາຍໃນເວັບບອດດ້ວຍກັນ. ໃນເວັບບອດພະນົມສິນ ຮອງຮັບຫລາຍພາສາ ທ່ານສາມາດພິມ(key)ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ເປັນພາສາອັງກິດ, ລັດເຊຍ, ໄທ ຫລື ລາວ.
ຄົນລາວກໍ່ຕ້ອງນິຍົມໃຊ້ພາສາລາວ ແຕ່ການຂຽນພາສາລາວລົງເວັບບອດ ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຂອງມັນ. ຕ້ອງມີຊອບແວ ທີ່ຊ່ວຍທ່ານຂຽນຕົວຫນັງສື lao unicode. ມີທາງເລືອກຢູ່ຄື:
ໃຊ້ laoscript for windows version 6 ຫລືສູງກວ່າ ເຊິ່ງສາມາດຊື້ ແລະ download ຈາກ http://www.laoscript.net/downloads/ . ອ່ານຕໍ່
ໃຊ້ Lao unicode keyboard ເຊິ່ງທ່ານສາມາດ download ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຈາກ http://www.laohub.com/static_html/lang/keyboard/lao_key.exe . ອ່ານຕໍ່
ຖ້າທ່ານຍັງມີອັນໃດສົນໃຈ ທ່ານກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປຕັ້ງກະທູ້ໃນເວັບບອດພະນົມສິນ ໄດ້ຕະຫລອດ

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa