link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Saturday, April 14, 2007

ເມື່ອເຂົ້າໄປຫນ້າເວັບໄຊແລ້ວ ເຮັດແນວໃດຕໍ່

ຫນ້າເວັບໄຊກໍ່ຄືກັນກັບຫນ້າວາລະສານ ມີຫນ້າຫນື່ງ ມີຫນ້າອື່ນໆ ມີສາລະບານ. ປົກກະຕິໃນເວັບໄຊ ຈະມີຫນ້າທຳອິດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ home, about us or contact us ນີ້ແມ່ນໃຊ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງເວັບ ແລະ ວິທີຕິດຕໍ່ເພິ່ນ ນອກນັ້ນກະມີຫນ້າອື່ນໆ ແລ້ວແຕ່ການອອກແບບຂອງແຕ່ລະເວັບ.
ໃນກໍລະນີຂອງເວັບພະນົມສິນ ມີຫລາຍຫນ້າ ສົມຄວນ. ເຊັ່ນ: ຫນ້າທຳອິດ, ກ່ຽວກັບເຮົາ, ບົດຄວາມ, ລວມລິ້ງ, ພິມພາສາລາວ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດເປັນປຸ່ມໄວ້ ໃຫ້ສາມາດເລືອກກົດເອົາ ວ່າຈະອ່ານຫນ້າໃດ. ເພິ່ນເອີ້ນປຸ່ມພວກນີ້ວ່າ navigation bar. ນອກຈາກການໃຊ້ປຸ່ມພວກນີ້ ເພື່ອເປີດອ່ານຫນ້າຕ່າງໆໃນເວັບໄຊແລ້ວ ຍັງມີສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ link ອັນນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ນຳເຮົາໄປສູ່ ວັກໃດຫນຶ່ງໃນຫນ້າທີ່ເປີດຢູ່ ຫລື ຫນ້າອື່ນໃນເວບໄຊດຽວກັນ ແມ້ແຕ່ຫນ້າໃນເວັບໄຊອື່ນ. link ມັກຈະເປັນຂໍ້ຄວາມສີຟ້າມີຂີດກ້ອງ ຫລື ບໍ່ມີກະໄດ້ ສີກໍ່ອາດຈະບໍ່ເປັນສີຟ້າ ແຕ່ສັງເກດວ່າ ເວລາເຮົາເອົາ mouse ໄປຊີ້ໃສ່, mouse ຈະປ່ຽນຮູບຈາກຮູບລູກສອນ ກາຍເປັນຮູບ ມື. ຈື່ໄວ້ວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ mouse ເປັນຮູບມືແມ່ນສາມາດ click ໃສ່ໄດ້ຫມົດ. ສົມທຽບໃສ່ເຮົາໄດ້ເລາະໄປ ຕາມບ່ອນຕ່າງໆ ລິ້ງໄປຫນ້າເລີຍໆ ແລະ ເຮົາກໍ່ພົບວ່າເຮົາຫລົງທາງ ຫາທາງເມືອບໍ່ໄດ້. ຖ້າຍັງຢູ່ໃນເວັບໄຊດຽວກັນ ແມ່ນກົດປຸ່ມຫນ້າທຳອິດ ແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະກັບມາ, ປຸ່ມຫນ້າທຳອິດ ມີຫລາຍຊື່ ເຊັ່ນ: ຫນ້າຫລັກ, ຫນ້າແຣກ, home, ຫນ້າທີ1, ຫນ້າທຳອິດ ແລ້ວແຕ່ຜູ້ອອກແບບຂອງແຕ່ລະເວັບໄຊ. ຂໍສົ່ງທ້າຍວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ mouse ປ່ຽນເປັນຮູບມືແມ່ນສາມາດ click ໃສ່ໄດ້ຫມົດ.

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa