link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Tuesday, April 24, 2007

ວິທີຈັດການກັບເວັບໄຊ ທີ່ຕ້ອງການກັບເຂົ້າໄປອ່ານອີກ

ຖ້າເຮົາຊອກຫາເວັບໄຊທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີເວລາອ່ານລະອຽດ ແຕ່ຕ້ອງການອ່ານອີກ ເມື່ອຕອນມີເວລາ. ມີທາງເລືອກຢູ່ຫລາຍທາງ:

  1. ສັ່ງ print ອອກມາເປັນເຈ້ຍ ເພາະສາມາດນຳກັບໄປອ່ານຢູ່ເຮືອນ ຫລື ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.
  2. save ເປັນ file ເມຶອ ເພື່ອສາມາດອ່ານໄດ້ອີກ ຢູ່ຫ້ອງການຫລືຢູ່ບ້ານ ບໍ່ຕ້ອງກັບໄປຮ້ານເນັດອີກ. ໄປທິ່ file > save as ເລືອກ format ໃດກໍ່ໄດ້ (ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈກໍ່ ເລືອກເອົາເທື່ອລະຢ່າງຈົນຫມົດ) ຖ້າຕ້ອງການ save ຫລາຍຫນ້າ ແມ່ນຕ້ອງເປີດຫນ້າໃດ save ຫນ້ານັ້ນ save ເທື່ອດຽວບໍ່ໄດ້ທຸກຫນ້າດອກ
  3. ແຕ່ຖ້າທ່ານໃຊ້ອິນເຕີເນັດຈາກຫນ່ວຍຄອມພິວເຕີທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານເອງ ອັນນີ້ກະງ່າຍແດ່ ເພາະທ່ານສາມາດໃຫ້ ໂປແກມ internet explorer ທີ່ມາກັບ windows ຊ່ວຍເກັບໄວ້ໃຫ້ ໂດຍການເພີ້ມເຂົ້າໃນລາຍຊື່ເວັບໄຊທີ່ຕ້ອງເຂົ້າປະຈຳ ເຮັດໄດ້ໂດຍ ໄປທີ່ favourite > add to favourite. ສາມາດກັບມາອ່ານໄດ້ອີກ ເມື່ອຕ້ອງການ ໂດຍກົດທີ່ favourite ຫລືຕັ້ງໃຫ້ເປັນແບບ available offline ກໍ່ສາມາດເປີດອ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa