link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Saturday, February 28, 2009

Ymail ແລະ Rocketmail ບໍລິການໃຫມ່ ຈາກ Yahoo Mail

yahoo ແມ່ນຜູ້ບໍລິການອີເມລແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ. Yahoo Mail ມີຜູ້ໃຊ້ 264 ລ້ານຄົນ Hotmail ມີ 262 ລ້ານ ແລະ Gmail ມີ 102 ລ້ານຄົນ, ສະຖິຕິ ເດືອນເມສາ ປີກາຍ.

Free Webmail ຂອງ Yahoo ຂະຫຍາຍຕົວປີລະປະມານ 7% ມີຜູ້ໃຊ້ Yahoo Mail ໄປແລ້ວ 260 ລ້ານຄົນ ພາໃຫ້ການລົງທະບຽນໃຫມ່ ມີບັນຫາການເລືອກຊື່ ເພາະຊື່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ອາດມີຄົນອື່ນເອົາໄປກ່ອນແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍ່ແມ່ນ ຕໍ່ເຕີມຕົວເລກໂຕຫນັງສື ໃຫ້ຊື່ອີເມລ ຍາວອອກ ແລະ ັນ້ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຈື່ຍາກ ອີກນຳ

ິ້yahoo ຫາທາງອອກດ້ວຍການ ປ່ຽນຕົວລົງທ້າຍຂອງອີເມລ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ @yahoo.com ໂດຍທຳການເປີດໂຕ Ymail ແລະ Rocketmail ອອກມາ ໃນກາງປີ 2008. ເມື່ອເປີດໂຕຕົວລົງທ້າຍໃຫມ່ ຄົນໃຊ້ຍັງບໍ່ທັນຫລາຍ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລືອກຊື່ອີເມລ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
ທັງ Ymail ແລະ Rocketmail ຈະມີບໍລິການທຸກໆຢ່າງ ຄືກັນກັບ Yahoo Mail ເຊັ່ນ ໃຊ້ພື່້ນທີ່ບໍ່ຈຳກັດ ສາມາດໃຊ້ Yahoo Messenger ແລະ Windows Live Messenger ພ້ອມທັງ spam filter ແລະ virus checker

ຖ້າຢາກໄດ້ Email Address ທີ່ຖືກໃຈ ທ່ານກໍ່ສາມາດສະຫມັກ ໄດ້ທີ່ Website ຂອງ Yahoo ໄດ້.

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa