link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Wednesday, May 21, 2008

ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ check spelling

ມື້ນີ້ ມີຄົນໂທຫາແຕ່ເຊົ້າ ຖາມເລື້ອງການ ສະກົດຄຳພາສາອັງກິດ.
ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງການບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພ ຈາກພາຍຸຢູ່ປະເທດທີ່ມຽນມ້າ.
ບັນຫາ ຂອງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນ ການຂຽນຂໍ້ຄວາມພາສາອັງກິດ ໃສ່ຊອງເງິນ.
ເພິ່ນຢາກຂຽນວ່າ ບໍລິຈາກໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ ນາກິສ ທີ່ມຽນມ້າ

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ບອກໄປທາງໂທລະສັບ ວ່າມີໂຕຫຍັງແດ່ ເພາະຄຳທີ່ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ ມີຫລາຍຄຳ
ແລະ ເພິ່ນໃຊ້ dictionary ຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນຄຳວ່າ ນາກິສ (ຊື່ພາຍຸ), ໄຊໂຄລນ (ຊະນິດຂອງພາຍຸ) ແມ້ແຕ່ ມຽນມ້າ ມັນຂຽນແບບໃດ

ເພື່ອຄວາມແຈບໃຈ ເພິ່ນຂຽນແລ້ວ ເອົາມາໃຫ້ອ່ານອີກ ຊ່ວຍກວດໃຫ້ເພິ່ນແດ່
ໂອຍ ຂຽນຜິດເກືອບຫມົດ

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເຄີຍເຫັນ ໂຄສະນາ ການບໍລິຈາກ ໃນເວັບຂອງຕົວເອງ ເລີຍບອກໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງ
ແຕ່ບໍ່ເຫັນ ມັນໄປໂຄສະນາໃຫ້ບໍລິຈາກຢູ່ຈີນແລ້ວ (ads by google ມັນບໍ່ຄົງທີ່ ມັນປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆ)

ບໍ່ເຫັນກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ search ເອົາໃນອິນເຕີເນັດ. ຂ້າພະເຈົ້າ ພິມຄຳວ່າ Myanmar victim ລົງໄປ. ຜົນທີ່ໄດ້ ແມ່ນ ທຸກຄຳສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Myanmar ແມ່ນອອກມາຫມົດ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເຫັນວ່າເຂົາຂຽນຄຳພາສາອັງກິດກັນແນວໃດ

ນາກິສ (ຊື່ພາຍຸ), ພາສາອັງກິດ ເຂົາຂຽນ Nargis
ໄຊໂຄລນ (ຊະນິດຂອງພາຍຸ) ເຂົາຂຽນ Cyclone
ມຽນມ້າ ເຂົາຂຽນ Myanmar (ຕ້ອງມີຕົວ r ລົງທ້າຍ)

ສະຫລຸບວ່າ: ການໃຊ້ dictionary ກວດການສະກົດ ຕ້ອງກວດໄປເທື່ອລະສັບ ແຕ່ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຊອກ ມັນຈະເຫັນຫມົດທຸກຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ

7 comments:

Anonymous said...

world of warcraft gold,buy wow gold,wow power leveling,wow gold,cheap wow gold,world of warcraft power leveling,world of warcraft gold,buy wow gold,ffxi gil,buy wow gold,wow power leveling,ffxi gil,world of warcraft power leveling,sell wow gold,wow power level,wow gold for sale,power leveling,,wow power level,power levelingwow power level,wow gold for sale,buy cheap wow gold.

Anonymous said...

If you wow gold were in wow gold any doubt buy wow gold that the buy wow gold God Wars cheap wow gold Dungeon was cheap wow gold challenge enough wow power leveling for you, wow power leveling look no further power leveling than the giant power leveling demon, K’ril wow gold Tsutsaroth. Once buy wow gold thought of as cheap wow gold nothing more world of warcraft gold confirm his existence.

wow-xu said...

MMORPG Games are alluring for everybody, especially for men and boys. Play World of Warcraft, but not have WoW Gold, it’s just a headache. Because World of Warcraft Gold is a needed. At the same time, WoW Power Leveling is also important, It could be got from Cheap WoW Gold. There is a interesting fact. Many WoW players like wear jordan shoes or basketball shoes , and with the tiffany jewelry. It’s just the interest ing thing in the game world.

Anonymous said...

WoW shares many wow gold of its features with previously launched games. Essentially, you battle with Cheapest wow gold monsters and traverse the countryside, by yourself or as a buy cheap wow gold team, find challenging tasks, and go on to higher Cheap Wow Gold levels as you gain skill and experience. In the course of your journey, you will be gaining new powers that are increased as your skill rating goes up. All the same, in terms of its features and quality, that is a ture stroy for this.WoW is far ahead of all other games of the genre the wow power leveling game undoubtedly is in a league of its own and cheapest wow gold playing it is another experience altogether.
Even though WoW is a wow gold cheap rather complicated game, the controls and interface are done in buy warhammer gold such a way that you don't feel the complexity. A good feature of the game is that it buy wow items does not put off people with lengthy manuals. The instructions cannot be simpler and the pop up tips can help you start playing the game World Of Warcraft Gold immediately. If on the other hand, you need a detailed manual, the instructions are there for you to access. Buy wow gold in this site,good for you ,WoW Gold, BUY WOW GOLD.

Anonymous said...

Weekends to people ig2tmean that they can have a two-day wowgold4europe good rest. For example, people [url=http://www.gameusd.org]gameusd[/url]can go out to enjoy themselves or get meinwowgold together with relatives and friends to talk with each storeingame other or watch interesting video tapes with the speebie whole family.
Everyone spends agamegold weekends in his ownmmofly way. Within two days, some people can relax themselves by listening to music, reading novels, or watching ogeworld films. Others perhaps are more active by playing basketball, wimming or mmorpgvip dancing. Different people have different gamesavor relaxations.
I often spend weekends withoggsale my family or my friends. Sometimes my parents take me on a visit to their old friends. Sometimesgamersell I go to the library to study or borrow some books to mmovirtex gain much knowledge. I also go to see various exhibition to broaden rpg trader my vision. An excursion to seashore or mountain resorts is my favorite way of spending weekends. Weekends are always enjoyable for me.

sell eve isk said...

Sell MMORPG Gold And Money to us to get real money!
Dear player,
OGDEAL is buying mmorpg virtual currency. We will offer high price to buy your game gold. Hot games: sell WOW gold, sell warhammer gold, sell eve online isk: www.eve-online-isk.com , sell silkroad gold, sell maple story mesos, sell lotro gold, sell lotro europe gold, sell aoc gold, sell Lineage 2 adena, sell EverQuest 2 platinum, sell FFXI gil, sell SWG credits, sell gaia gold, sell 2moons dil, sell cabal online alz, sell kalonline geons to : www.ogdeal.com .
Any questions please Contact our site’s live support chat or MSN: ogdeal@hotmail.com Thanks !

sell eve isk said...

sell wow goldsell wow gold to ustrade wow goldsell wow gold to ussell your wow gold
sell world warcraft goldsell maplestory mesossell maple story mesossell eve isk
sell eve online isk
sell isk
sell maplestory mesos
sell maple story mesos
sell mesos
sell silkroad gold
sell sro gold
Sell Final Fantasy XI Gil
sell ffxi gil
sell gaia gold
sell gaia online gold
sell lotro gold
sell lotro europe gold
sell lord of the rings online gold
Sell Lineage 2 Adena
Sell Age Of Conan gold
sell aoc gold
Sell EverQuest 2 platinum
Sell EQ2 platinum
sell GW gold
sell swg credits
sell warhammer gold
sell warhammer online gold

sell wow goldsell maple story mesossell wow gold us server
sell wow gols eu serversell maplestory mesossell guild war goldSell EverQuest 2 PlatinumSell ffxi gilSell eve online iskSell aoc goldSell aoc goldSell silkroad goldsell lineage2 Adenasell anarchy Creditssell warhammer goldsell lotro goldsell lotro gold eusell perfect world goldsell gaia goldrunescaperunescape goldbuy runescape goldrunescape moneyrs goldrunescape powerlevelingrunescape itemeve online
eve Isk
buy eve online isk
silkroad gold
buy silkroad goldsilkroad online
Anarchy Online Credits
Anarchy OnlineWarhammer GoldWarhammer OnlineFFXI GilGaia Goldperfect worldperfect world goldguild wars goldaoc goldlineage2 adenaeq2 platswg credit2moons dillotro goldeve online iskeve iskbuy eve iskbuy eve online iskcheap eve iskcheap eve online iskrunescape goldbuy runescape goldrunescape moneybuy runescape moneyrunescape goldrunescape powerlevelingrunescape moneybuy runescape moneybuying runescape moneybuying runescape goldbuying runescape moneyrunescape powerlevelingmaplestory mesosmaple story mesosbuy maplestory mesosbuy maple story mesosbuy ms mesosms mesoswow goldbuy wow goldworld of warcraft goldbuy world of warcraft goldbuying wow goldwow gold for sale------------------------------
rs goldbuy rs goldcheap rs goldrunescape 2 goldbuy runescape 2 goldrs power levelingrs powerlevelingrunescape powerlevelingrunescape power leveling

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa