link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Thursday, May 8, 2008

ອິນເຕີເນັດ ຊ່ວຍແຈ້ງເຕືອນ ວັນເກີດຂອງເພື່ອນ

ມື້ນີ້ ໄດ້ໂທໄປອວຍພອນວັນເກີດຫມູ່ຜູ້ຫນຶ່ງຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ເພິ່ນກໍ່ງົງ ວ່າຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າເປັນວັນເກີດ. ເລື້ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ເພິ່ນໄດ້ໄປສະຫມັກເປັນສະມາຊິກ ໃນເວັບໄຊຫນຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແບບ social network. ໃນເວລາສະຫມັກ ມັນຈະໃຫ້ກອກລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ອີເມລ,.. ນັບທັງວັນເດືອນປີເກີດ.

ເມື່ອສະຫມັກແລ້ວ ເຮົາກໍ່ສາມາດ ສ້າງຫນ້າເວັບສ່ວນຕົວຂອງເຮົາເອງຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນ : ອັບໂຫລດຮູບຖ່າຍ ຂຽນກ່ຽວກັບຕົວເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນິໄສໃຈຄໍ ເພງທີ່ມັກ ອາຫານທີ່ມັກ ຕ້ອງການຮູ້ຈັກກັບຄົນແບບໃດ ...

ຫລັງຈາກສ້າງຫນ້າເວັບສ່ວນຕົວ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກໍ່ປະກາດໃຫ້ເພືອນໆຮັບຮູ້ ແລ້ວເພື່ອນໆ ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປອ່ານ ໄປຂຽນຄຳຄິດເຫັນ ຫລືຂໍເປັນເພື່ອນນຳກັນ...ແລ້ວເວັບໄຊຈະບັນທຶກ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ເປັນຫມູ່ໄວ້ໃຫ້

ຖ້າໄດ້ໃຫ້ວັນເດືອນປີເກີດ ໄປແລ້ວ ເມື່ອຮອດມື້ຮອດວັນ ມັນກໍ່ຈະສົ່ງອີເມລມາ ແຈ້ງເຕືອນຫມູ່ເພື່ອນໃຫ້ຮູ້ ວ່າໃກ້ຈະຮອດວັນເກີດແລ້ວ ກຽມສົ່ງຄຳອວຍພອນໄດ້. ທ່ານສາມາດ ອວຍພອນລົງໃນເວັບຂອງລາວເອງ ຫລື ກໍລະນີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນໂທເອົາ ເພາະຮູ້ວ່າ ລາວຄົງບໍ່ມີເວລາເຂົ້າໄປເວັບ

ເວັ້າເລື້ອງເວັບສ່ວນຕົວ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍແນະນຳ ເວັບພັນລາວ punlao.com ເພາະເປັນຂອງຄົນລາວ ສຳລັບຄົນລາວ
forum.pnomsin.com/index.php?topic=968.0

1 comment:

Anonymous said...

world of warcraft gold,buy wow gold,wow power leveling,wow gold,cheap wow gold,world of warcraft power leveling,world of warcraft gold,buy wow gold,ffxi gil,buy wow gold,wow power leveling,ffxi gil,world of warcraft power leveling,sell wow gold,wow power level,wow gold for sale,power leveling,,wow power level,power levelingwow power level,wow gold for sale,buy cheap wow gold.

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa