link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Saturday, January 19, 2008

Google translate ແປພາສາຫຍັງໄດ້ແດ່

ດັ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນບົດກ່ອນ ວ່າ Google translate ສາມາດແປສັບ ແປປະໂຫຍກ ແລະ ແມ້ແຕ່ແປຫມົດຫນ້າເວັບໄຊ 
ແນ່ນອນມັນບໍ່ມີພາສາລາວ ຫລື ພາສາໄທ ດອກ, ມີແຕ່ພາສາລະດັບໂລກ ດັ່ງລາຍລະອຽດ ລຸ່ມນີ້:

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa