link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Wednesday, December 17, 2008

Windows Live Messenger Essential Beta

Sure, you use Messenger to send instant messages, but did you know you can play games and exchange pictures too? You can even send IMs to your friends’ phones.*

ສອງສາມມື້ກ່ອນຂ້ານ້ອຍໄດ້ລອງໂຫລດເອົາWindows Live Messenger ໂຕໃໝ່ມາໃຊ້ຊຶ່ງເພິ່ນເອີ້ນວ່າ Essential Beta ທີ່ຈະນໍາເອົາອອກມາໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປໃຊ້ໃນກາງປີ2009. Messenger ໂຕໃໝ່ນີ້ມີໂສມໜ້າໃໝ່ທີສົດໃສແລະງາມກ່ວາໂຕເກົ່າ, ມີອຸບປະກອນໃໝ່ໃຫ້ຫລິ້ນຫລາຍແນວ, ປອດໄພແລະຕໍ່ເຂົ້າໄວກ່ວາເກົ່າ. ພິເສດແມ່ນທ່ານສາມາດເລືອກເອົາລຸ້ນທີ່ເປັນພາສາຕ່າງໆທີ່ທ່ານໃຊ້ໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວເຊັ່ນພາສາໄທ ວຽດນາມແລະພາສາອື່ນໆອີກຫລາຍພາສາ.Messenger Bata 2009 ນີ້ແມ່່ນເອົາເຂົ້າໄດ້ກັບWindows XP sp2 32bit(ແຕ່ໃຊ້windows live movie makerບໍ່ໄດ້) ຫລືກັບWindows Vista(32ຫລື64bit). Processor ຕ້ອງມີຄວາມໄວ 1GHz ຂຶ້ນໄປ(ສໍາລັບວິດຊະຕາ), 800MHz(ສໍາລັບແອັກຊະພີ). ຕ້ອງມີ RAM ຢ່າງນ້ອຍ 128M ແຕ່ຈະໃຫ້ຄັກແທ້ຕ້ອງແມ່ນ 512
download.live.com/messenger


ຂຽນ : ທ້າວສີຊົມເຊີຍ

ຈາກ : ບ້ານດອນ໓໕

ເມື່ອວັນທີ່ : 15/12/08 12:39 PMNo comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa