link ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຈາກຜູ້ອຸປະຖຳ

ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ ຈາກ www.pnomsin.com

Sunday, August 12, 2007

ຢາກຂຽນພາສາລາວໃນເວັບບອດ 2

ເລື້ອງນີ້ຖາມກັນເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວັບບອດມະຫາສານ
ເຮົາຈຶ່ງເອົາເລື້ອງນີ້ກັບມາຂຽນອີກຮອບຫນຶ່ງ

1.) font
ໃນການຂຽນພາສາລາວລົງໃນອິນເຕີເນັດ ເພິ່ນບໍ່ໃຊ້ saysettha Lao, ແຕ່ໃຊ້ lao unicode font ແທນ
ມີຫລາຍfont ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າເອງນິຍົມໃຊ້ saysettha OT

2.) Lao script for windows version 6 ຂຶ້ນໄປ
ຖ້າວ່າໃຜໄດ້ຕິດຕັ້ງ Lao script for windows version 6 ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ຂຽນພາສາລາວດ້ວຍ lao unicode font, ແຕ່ຕ້ອງປ່ຽນ font code ໄປທີ່ unicode, ວິທີປ່ຽນ ແມ່ນຄິກຂວາໃສ່ ຕົວ ”ລ” ຈະມີເມນູອອກມາ
ເລືອກ font codes>unicode
double click ໃສ່ຕົວ ”ລ” ເພື່ອປ່ຽນພາສາ ຕົວ ”ລ” ຈະຮຸ່ງຂຶ້ນ ສັງເກດ ຖ້າວ່າຕົວ ”ລ” ເປັນສີແດງ ແມ່ນຖືວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວ (ຖ້າໃຊ້ font code=Lswin ຕົວ ”ລ” ຈະເປັນສີດຳ)

3.) Lao script for windows version 5 ລົງມາ
ອັນນີ້ແມ່ນໃຊ້ຂຽນພາສາລາວດ້ວຍ lao unicode font ບໍ່ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ ຂຽນຂໍ້ຄວາມພາສາລາວລົງອິນເຕີເນັດບໍ່ໄດ້

4.) ຢາກໄດ້ Lao script for windows version 6 ຂຶ້ນໄປ
ໃຫ້ remove Lao script for windows ອອກຈາກຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄປ download Lao script for windows ອັນໃຫມ່ ທີ່ http://www.laoscript.net/downloads/ ແລະ ນຳມາຕິດຕັ້ງ
ຖ້າໃນເວລາຕິດຕັ້ງ ມີການຖາມຫາລະຫັດ ກໍ່ໃຫ້ຕອບ trial ໄປກ່ອນ ເຊິ່ງທາງເລືອກນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລອງໃຊ້ຟຣີ ໄດ້ ສາມສິບວັນ ຄົບກຳນົດແລ້ວ function ຕ່າງໆ ຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້
ແຕ່ຈະຍັງສາມາດ ຂຽນພາສາລາວດ້ວຍ lao unicode font ໄປໄດ້ອີກ
(ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຍັງໃຊ້ຢູ່ ຫລັງຈາກກາຍສາມສິບວັນ ແລ້ວ)
ແຕ່ຖ້າທ່ານຕົກລົງຊື້ ທ່ານຈະໄດ້ລະຫັດມາ ແລະໃຊ້ໄປຕະຫລອດ (ຍັງບໍ່ທັນລອງ)
http://www.laoscript.net/purchase.php

5.) Add ພາສາລາວ ເຂົ້າໃນ language bar ດ້ວຍ Lao unicode keyboard 2005
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການປ່ຽນ Lao script for windows, ກໍ່ຍັງມີທາງເລືອກ ອີກທາງຫນຶ່ງ
ເຊິ່ງທາງນີ້ ແມ່ນຕັດຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການຫມົດອາຍຸຂອງໂປແກມໄປໄດ້ເລີຍ (ມັນບໍ່ຫມົດອາຍຸ)
ນັ້ນ ກໍ່ຄືການ download Lao unicode keyboard 2005 ມາຕິດຕັ້ງໃສ່ໃນ language bar
ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ http://www.laohub.com/static_html/lang/keyboard/lao_key.exe
ວີທີການຕິດຕັ້ງ ທ່ານ sian ໄດ້ອະທິບາຍ ໄວ້ໃນເວັບບອດພະນົມສິນ
http://forum.pnomsin.com/index.php?topic=279.0

6.) ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຄອມພິວເຕີຂອງຕົວເອງ ຫລື ທ່ານບໍ່ມີສິດຕິດຕັ້ງໂປແກມລົງໃນຄອມພິວເຕີ
ແຕ່ຕ້ອງການຂຽນພາສາລາວລົງໃນອິນເຕີເນັດ ເພື່ອ search ຫລື ຖາມບັນຫາໃນເວັບບອດອື່ນໆ
(ສຳລັບ inlao.net ແມ່ນເພິ່ນມີຕົວຊ່ວຍໃຫ້)
ລອງໃຊ້ ອັນນີ້ http://pnomsin.hollosite.com/ITBlog.htm

No comments:

ກະທູ້ມາໃຫມ່ຈາກເວັບບອດພະນົມສິນ

Twitter / laozaa